Niedziela, 18 kwietnia 2021

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

Wieści z Funduszu

30.11.2010 00:00 red
Są pieniądze na ocieplenie MOKSiR-u
10 listopada Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadecydowała o dofinansowaniu termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Obiekt może liczyć na pożyczkę w kwocie do 771,9 tys. zł i dotację w wysokości do 400 tysięcy złotych.
 
Melioracja dofinansowana
Śląski Urząd Marszałkowski otrzymał dotację z funduszu w wysokości 680 tysięcy złotych. Pieniądze mają zostać wykorzystane w ramach programu inwestycyjnego dla zadań planowanych do realizacji przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Kompostownia dla powiatu raciborskiego
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach będzie rozbudowywał system gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Raciborzu kompostowni odpadów. W zadaniu ma pomóc pożyczka pomostowa w kwocie 1,02 miliona złotych otrzymana z WFOŚIGW w Katowicach.
 
Kanalizacja w Rudzie
8 listopada w siedzibie Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Rudzie Śląskiej uroczyście zakończono priorytetową i największą ekologiczną inwestycję polegającą na kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej na terenie całego miasta. Projekt obejmował realizację sześciu zadań, m.in. likwidację czterech starych oczyszczalni ścieków, budowę nowej o nazwie „Halemba-Centrum”, modernizację oczyszczalni „Orzegowa” oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Wartość całego przedsięwzięcia wynosiła ponad 200 mln zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW( łącznie z pożyczką pomostową) – ponad 40 mln zł. Pozostałe środki pochodziły z Funduszu Spójności, NFOŚiGW oraz wkładu własnego gminy.
 
Na ratunek orłom
Województwo Śląskie otrzymało 187,4 dotacji na usuwanie szkód powstałych w chronionych siedliskach przyrodniczych i drzewostanie leśnym na najbardziej uczęszczanych turystycznie obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Pieniądze pochodzą z WFOŚIGW w Katowicach.
  • Numer: 48 (967)
  • Data wydania: 30.11.10