Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

Kandydaci z powiatu

02.11.2010 00:00 red
KRZYŻANOWICE
 
Gerard Kretek lat 51
Zastępca Leonarda Fulneczka idzie do wyborów z jego poparciem. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, w przeszłości był kolejarzem. Równie chwalony co krytykowany za stworzenie stoku narciarskiego na Urbanku. Ma za sobą także mniejszość niemiecką.
 
Grzegorz Utracki lat 42
Dyrektor GZOKSiT słynący z organizacji wielu udanych imprez i festynów. Radny powiatowy, szef komisji budżetu. W przeszłości członek zarządu powiatu, ma wieloletnie doświadczenie jako samorządowiec. Typowano go jako kandydata na przyszłego starostę.
 
NĘDZA
 
Anna Iskała lat 58
Obecna wójt. Wygrała 4 lata temu będąc w opozycji do Franciszka Marcola. Kontynuowała majówki z gwiazdami, ociepliła budynki oświatowe. Nie uniknęła kontrowersji wokół dużej inwestycji firmy TH Beton w Małej Nędzy.
 
Waldemar Wiesner lat 42
Obecny przewodniczący rady gminy. Jest związany ze środowiskiem poprzedniego wójta. Opiekun młodzieży w świetlicy wiejskiej, znany także z działalności estradowej jako muzyk i akustyk.
 
KORNOWAC
 
GRZegorz Niestrój lat 40
Przedsiębiorca branży telefonii komórkowej, wcześniej w dziale marketingu „Vanessy”. Radny gminny, specjalizujący się w sprawach oświaty i sportu. Zależy mu na dobrej współpracy gminy ze wszystkimi organizacjami z jej terenu. Startuje z KWW „Twoja gmina twój dom”.
 
Jan Płaczek lat 50
KWW Razem 2014. Był radnym powiatowym I kadencji. W ostatnich wyborach do samorządu powiatowego zebrał około 430 głosów. Jest emerytowanym oficerem Państwowej Straży Pożarnej, był kapitanem w komendzie w Wodzisławiu, interesuje się sportem i tematyką OSP.
 
Ryszard Osadców lat 56
Przed czterema laty rywalizował z Józefem Stukatorem, dostając 623 głosy. Ekonomista i budowlaniec, pracuje w Rafako, gdzie zajmuje się inwestycjami. Przez 9 lat był kierownikiem referatu budowlanego w Urzędzie Gminy w Rudniku. Liczy na pobudzenie lokalnej aktywności.
 
PIETROWICE WIELKIE
 
Andrzej Wawrzynek lat 51
Obecny wójt. Nie ma konkurencji w gminie, choć przypuszczano, że jego przeciwnikiem będzie policjant Zdzisław Kozub. Potrzebuje połowy ważnie oddanych głosów by pozostać na stanowisku. Mieszka poza gminą, w Łańcach.
 
KRZANOWICE
 
Manfred Abrahamczyk lat 50
Burmistrz kolejną kadencję sprawujący władzę w Krzanowicach. Rządził gminą gdy premier Jerzy Buzek nadawał jej prawa miejskie. Jego żona Brygida jest członkiem zarządu powiatu. Buduje halę przy szkole, planuje budowę basenu.
 
Krystyna Bugla lat 59
Reprezentuje Komitet Wyborczy Wyborców  „Sercem gminy są jej mieszkańcy”. Radna miejska w Krzanowicach. Na sesjach aktywna, zawsze dociekliwa i nieraz krytyczna wobec działalności samorządu.
 
KUŹNIA RACIBORSKA
 
Rita Serafin lat 53
Obecna burmistrz, wcześniej pracowała jako zastępca włodarza. Tuż przed zakończeniem tej kadencji oddała do użytku oczyszczalnię ścieków. Dowodziła obroną przeciwpowodziową tej wiosny. Startuje w wyborach z KWW „Gmina w dobre ręce”. 
 
Paweł Macha lat 41
Kapitan żeglugi wielkiej i śródlądowej od ponad 20 lat pływa na tankowcach po całym świecie; społecznik. Interesuje się zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi gminy i sprawami kanalizacji. Ma swój KWW, przyjaźni się z działaczami RSS NaM z Raciborza.  
 
Witold Cęcek lat 61
Były burmistrz (m.in. w czasie Wielkiej Powodzi 1997), aktualnie przedsiębiorca. Prowadzi klub NOT przy parku Roth w Raciborzu. Do wyborów startuje m.in. z poparciem środowiska działkowców. W przeszłości związany ze środowiskiem lewicy w powiecie. KWW „Gmina i miasto...”.  
 
RUDNIK
 
Dominik Konieczny lat 36
8 lat temu został najmłodszym wójtem w dziejach raciborskiego samorządu. Zostawił po swej kadencji m.in. halę sportową, jakiej wówczas zazdrościł mu sąsiad z wielkiego Raciborza. Pracuje w Rafako, reprezentuje KWW „Gmina Rudnik w dobre ręce”.
 
Alojzy Pieruszka lat 52
Z wykształcenia prawnik, z pasji trener piłkarski. Dziewczęta z Gamowa pod jego opieką są znane w całym kraju z sukcesów w młodzieżowych turniejach. Prócz rządzenia gminą uczy w szkole. Wpadką był odbiór wyróżnienia „Gazety Prawnej”, przyznanego gminie... przez pomyłkę.
 
Norbert Parys lat 48
Zastępował wójta za kadencji Koniecznego. Obecnie etatowy członek zarządu powiatu, odpowiedzialny za sprawy inwestycyjne. Zwolennik budowy systemu małej retencji na terenie gminy, który zabezpieczy ją przed powodzią. Reprezentuje swój własny KWW.
  • Numer: 44 (963)
  • Data wydania: 02.11.10