Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

Wieści z Funduszu

02.11.2010 00:00 red
Tychy skanalizowane
W Tychach zakończono największą w historii miasta inwestycję komunalną, polegającą na budowie nowoczesnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ponad 4 tysięcy nieruchomości, czyli ok. 21 tys. mieszkańców. Rozmach inwestycji, koszt robót, a także wielkość dofinansowania z Funduszu Spójności sprawiły, że było to jedno z pięciu największych w kraju przedsięwzięć dotowanych ze środków unijnych w sektorze „Środowisko”. Projekt o nazwie „Gospodarka ściekowa w Tychach” kosztował 135 mln euro, dofinansowanie z europejskiego programu pomocowego wynosiło 75 mln euro, a Narodowy i Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparły tę inwestycje niskooprocentowanymi pożyczkami w wysokości 29 mln euro. Pracownicy WFOŚiGW byli także koordynatorami całego przedsięwzięcia.
 
Ekologiczne starostwo
W Bieruniu, w obecności m.in. Adama Matusiewicza – wicewojewody śląskiego, Piotra Spyry – członka Zarządu Województwa oraz Gabrieli Lenartowicz – prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oficjalnie otwarto i przekazano do użytku budynek nowej siedziby starostwa noszący nazwę Powiatowe Centrum Administracji i Kultury. Dwupiętrowy budynek, o nowoczesnej i oryginalnej architekturze, posiada jedną z niewielu w kraju w pełni ekologiczną instalację ogrzewania. Dzięki zabudowie pompy ciepła oraz specjalistycznej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami i klimakonwektorami, w zimie obiekt jest ogrzewany, a w lecie chłodzony. Ta nowoczesna instalacja – zasilana wyłącznie z odnawialnego źródła energii – dofinansowana została przez WFOŚiGW w postaci dotacji i preferencyjnej pożyczki wynoszącej w sumie ponad 800 tys. złotych, co stanowiło 70 procent kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Przedszkole  otwarte
5 października w Marklowicach uroczyście otwarto nowoczesne i w pełni ekologiczne przedszkole dla 200 dzieci. Jego budowę wsparł finansowo WFOŚiGW w Katowicach, przyznając w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki ponad 750 tys. złotych. Środki te przeznaczono na zamontowanie ekologicznego ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła oraz zabudowę 24 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody. Pomieszczenia nowego przedszkola, z 8 salami dydaktycznymi, nowocześnie urządzoną salą do rytmiki i pracownią informatyczną, są przestronne, wygodne i bezpieczne.
  • Numer: 44 (963)
  • Data wydania: 02.11.10