Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Studium czyli wizja przyszłości

22.12.2009 00:00
Jakim miastem powinien być Racibórz?
W grudniu radni uchwalą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raciborza. Autorzy dokumentu, architekci z gliwickiej firmy PA Nova, założyli, że nasze miasto m.in. „ma być zielone, atrakcyjne dla studiujących, otwarte na turystykę i mieć obwodnicę”.
 
W studium zawarto kierunki kreacji i rozwoju zewnętrznego Raciborza, przy wykorzystaniu jego położenia w województwie śląskim. Mają wzmocnić rangę ośrodka miejskiego. Najważniejesze z nich to: budowa zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny; rozbudowa dróg łączących miasto z autostradami A1 i A4; budowa zachodniej obowodnicy miasta; kreacja południowego pasma rozwoju parku przemysłowego; utrzymanie istniejących i tworzenie nowych ośrodków akademickich; rozwijanie ośrodka wypoczynkowego Obora i kreacja ośrodka Ostróg. Uwzględniono także inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym: budowę drogi Racibórz – Rybnik – Pszczyna oraz trasy Opava – Opole.
 
Dokument zawiera listę inwestycji drogowych, które zmodernizują układ komunikacyjny miasta. Jest na niej budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Opawskiej, Matejki i Eichendorffa (w pobliżu marketu Billa), którą samorząd zapowiedział do realizacji w 2010 roku, jak również budowa ronda przy Sądzie Rejonowym – przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Opawskiej, Drzymały i Nowej.
 
Sposobem na spowolnienie lub odwrócenie niekorzystnych procesów zachodzących w strukturze demograficznej miasta mają być m.in.: wzrost aktywności gospodarczej, zatrzymanie w mieście i stworzenie perspektyw rozwoju dla studiującej młodzieży, tworzenie nowych miejsc pracy.
 
Co i gdzie?
Dla poszczególnych „stref osadniczo-administracyjnych” Raciborza w studium ustala się:
Ostróg: utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozwój zabudowy produkcyjnej, rozwijanie funkcji sportowo-rekreacyjnych (zamek, OSiR i rekultywacja wyrobisk pożwirowych)
Miedonia: rozwijanie funkcji mieszkaniowej uzupełnianej przez usługi
Proszowiec: utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szpitala i usług
Ocice: rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uzupełnionej o usługi w tym sportu i rekreacji, obsługa ruchu turystycznego
Płonia: wykorzystanie potencjału wynikającego ze skrzyżowania się tu dwóch nowo projektowanych obwodnic miasta na rozwój wysokotechnologicznych terenów produkcyjnych, logistycznych
Śródmieście Południe: rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej-wysokiej oraz usługowej
Śródmieście Zachód: utrzymanie struktury mieszkaniowo-usługowej
Śródmieście Centrum: utrzymanie i rozwój głównego ośrodka usługowego: administracja, handel, kultura, gastronomia; historyczny układ urbanistyczny to dodatkowy walor turystyczny
Markowice: ochrona cennych walorów przyrodniczych; rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Brzezie Północ: utrzymanie i rozwój strefy terenów usugowo-produkcyjnych
Brzezie Południe: utrzymanie zabudowy jednorodzinnej
Arboretum: ochrona walorów przyrodniczych, rozwój funkcji rekreacyjno-poznawczej
Studzienna i Sudół – wzmacnianie zabudowy jedonorodzinnej i tworzenie terenów zielonych
 
(ma.w)
  • Numer: 51/52 (923/924)
  • Data wydania: 22.12.09