Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Notowania

27.11.2002 00:00

           Racibórz

  • Wyniki finansowe Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko SA na koniec 2002 roku będą wyższe niż w ubiegłym roku - zapowiada Tomasz Gajdziński, prezes spółki. Po trzech kwartałach 2002 roku Mieszko miał 4,2 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 107,4 mln zł, a eksport wzrósł o 18 proc. Firma eksportuje obecnie do 22 krajów. Głównymi zagranicznymi odbiorcami są Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Holandia i Litwa. Prezes poinformował, że spółka jest otwarta na propozycje konsolidacji w branży, ale na razie nie prowadzi żadnych rozmów. Udział Mieszka w rynku słodyczy w Polsce wynosi obecnie 7 proc.
  • ZPC MIESZKO S.A. jako kredytobiorca zawarł w umowę kredytową z Bankiem Przemysłowo- Handlowym PBK S.A. o kredyt inwestycyjny. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 2 mln USD (słownie dwa miliony dolarów amerykańskich). Termin spłaty ostatniej raty 30.12.2007 r. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stawki LIBOR dla depozytów jednomiesięcznych podniesionej o marżę banku. Kredyt będzie uruchamiany w transzach i posłuży do sfinansowania inwestycji planowanych w 2003 roku.
  • 14 listopada 2002 Zakłady Elektrod Węglowych S.A. zawarły umowę na dostawę energii elektrycznej w 2003 roku z Zakładem Energetycznym Kraków S.A. Szacunkowa wartość dostaw wynosi około 10 mln zł.
  • W drodze publicznego przetargu nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu władze miasta zamierzają oddać w najem wolne lokale użytkowe przy ul.: Rybnickiej 62/1 (powierzchnia 33,47 m kw., do remontu, brak ogrzewania) i pl. Jagiełły 5/14 (powierzchnia 26,74 m kw., brak ogrzewania).
  • W trybie rokowań władze miasta zamierzają zbyć nieruchomość przy ul. Cygarowej. Jest to niezabudowana działka o powierzchni 0,0273 ha, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. W drugim przetargu, w którym nie było chętnych, cena wywoławcza wyniosła 8,73 tys. zł.
  • W drodze pierwszego przetargu publicznego władze miasta zamierzają sprzedać działkę przy ul. Polnej (powierzchnia 0,0222 ha) zabudowaną budynkiem o powierzchni 80 m kw. po zlikwidowanym szalecie miejskim. Wartość nieruchomości oszacowano na 92,8 tys. zł.
  • W trybie rokowań władze miasta chcą zbyć wolny lokal mieszkalny przy ul. Eichendorffa 18/1, o powierzchni 94,83 m kw., składający się z dwóch pokoi, którego wartość, wyznaczona przez rzeczoznawcę, wynosi 66,25 tys. zł. W drugim przetargu, który nie wyłonił nabywcy, cena wywoławcza wyniosła 60 tys. zł.
  • Od 1 grudnia zasiłek pogrzebowy wyniesie 4191,62 zł - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do końca listopada wynosi 4123,90 zł. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, którego wypłata po upływie sześciomiesięcznego okresu zasiłkowego będzie przedłużona w I kwartale 2003 r., wyniesie 97,2 proc. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie podlega więc waloryzacji.
  • Numer: 48 (555)
  • Data wydania: 27.11.02