Sobota, 22 lutego 2020

imieniny: Małgorzaty, Marty, Piotra

RSS

Wieści gminne

16.10.2002 00:00

Kuźnia Raciborska

Pierwszy duży market w Kuźni Raciborskiej nie wytrzymał warunków rynkowych. Sklep Spar zajmujący dotąd nowoczesny obiekt naprzeciwko kościoła przestał działać. Jak się dowiedzieliśmy, powodem były zbyt małe obroty, by placówka mogła się utrzymać. Właścicielowi obiektu zalegano z opłatami. Ten zaś szuka nowego chętnego do wynajęcia powierzchni handlowej, najprawdopodobniej będzie to kilka firm, które podzielą obiekt na kilka stoisk. Właściciel zapowiedział, że przy negocjacjach będzie nakłaniał handlowców do przejęcia personelu Spara.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przygotował projekt planu potrzeb remontowych i modernizacyjnych na lata 2002-2006. Zarząd miejski przedstawił go do zaopiniowania zarządowi osiedla.
 
9 października odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej, podczas której podsumowano minioną kadencję.
 
Do wzięcia udziału w dziewiątej już edycji konkursu poetyckiego „Kuźnia Talentów” zaprasza tutejszy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Warunkiem jest przesłanie w maszynopisie do końca października na adres placówki (47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 9) dwóch nie opublikowanych dotąd wierszy. Oceniać je będzie kompetentne jury, które ogłosi wyniki jeszcze w listopadzie. Dla zwycięzców ufundowane zostaną cenne nagrody.
 
Zarząd miejski zdecydował, że Kuźnia Raciborska nie weźmie udziału w konkursie „Bezpieczna gmina”, organizowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Śląski Urząd Wojewódzki. Oficjalny powód, to brak programów profilaktycznych oraz zbyt krótki czas potrzebny do przygotowań. Niemałe znaczenie miało również zapewne to, że ostatnie wydarzenia dowodzą raczej, iż wielu mieszkańców gminy bezpiecznymi z pewnością się nie czuje. Kilkanaście dni temu niezidentyfikowana grupa zniszczyła znaki i tablice drogowe.

Krzyżanowice
 
Prezentacja wyników końcowych studiów prowadzonych przez polskich i czeskich ekspertów na temat transportu rumoszu i procesów korytotwórczych Odry między Boguminem a ujściem Olzy odbyła się, 8 października, w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach. Badania prowadzono w ramach projektu Odra realizowanego przez niemiecki WWF-Auen-Institut. Ma on za zadanie zachować unikatowe meandry Odry w ich dynamicznym, bliskim naturalnemu stanie. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu specjalistów oraz polskich i czeskich samorządowców.

Rudnik
 
Zarząd miasta Raciborza na swym ostatnim posiedzeniu nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych przez władze gminy Rudnik propozycji zmian w rudnickim planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego, które mają m.in. na celu przeznaczenie niektórych terenów pod budownictwo jednorodzinne oraz energetykę wiatrową.

Nędza
 
26 września w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy zorganizowano Dzień Języków Obcych. Uczniowie klasy V b przygotowali inscenizację sztuk „Bremer Stadtmusikanten” i „Tierzirkus”, zaś uczniowie klasy VI a dwie scenki w języku angielskim. Był też konkurs wiedzy o krajach niemiecko- i anglojęzycznych, a na korytarzu wystawki obrazujące stroje, obyczaje i produkty niemieckiego przemysłu spożywczego. Największymi umiejętnościami językowymi wykazał się Mateusz Jarzombek z V a. Obchody przygotowała Adela Podeszfa wraz z Małgorzatą Kozielską, Aleksandrą Torką i Małgorzatą Bakoty.
 
2 października szkoła w Górkach Śląskich (filia SP w Nędzy) zorganizowała Dzień Języków Obcych. Pod okiem germanistki Alicji Kobyłki i Aleksandry Torki przygotowano „Poranek w języku niemieckim”, który ze względu na licznie przybyłych gości, m.in. rodziców, dziadków, członków DFK, odbył się w sali gimnastycznej. Uczniowie klasy trzeciej wystawili inscenizację „Bajki o rzepce”, „Lew dyrektor poszukuje zwierząt do swojego cyrku” oraz „Julka w czarodziejskim lesie”. Dzieci z klasy drugiej przygotowały specjalne domino, pomocne przy nauce nazw i pisowni liczebników niemieckich.
 
Ostatnie posiedzenie Rady Gminy trzeciej kadencji zdominowały sprawy obrotu nieruchomościami. Radni zdecydowali o sprzedaży trzech działek i nabyciu dwóch oraz zamianie terenów. Podjęto także uchwałę w sprawie zasad jednorazowego umorzenia odsetek z tytułu zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych. Rada zdecydowała również o przystąpieniu do realizacji wieloletniej inwestycji pod nazwą „Kanalizacja sanitarna gminy Nędza”.

Rudy
 
W miejscowym zespole klasztorno-pałacowym pojawiła się nowa wystawa, tym razem dawnych urządzeń grających i telewizorów. Leciwe eksponaty - radia i radyjka, telewizory, patefony a także archaiczne mierniki pochodzą głównie z prywatnych zbiorów raciborzanina Władysława Cegleckiego. Można też obejrzeć starą literaturę (książki i gazety) radiotechniczną. Nadal też czynna jest wystawa fotograficzna pt. „Sacrum et profanum”, na której prezentowane są zdjęcia mogił i cmentarzy odkrytych przez archeologów i badaczy w Raciborzu, Tworkowie, Rudach i Brzeźnicy. Czynna będzie do końca października. Udostępniło ją Muzeum w Raciborzu.

  • Numer: 42 (549)
  • Data wydania: 16.10.02