Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Przed nowym semestrem

24.07.2002 00:00

Miejscowa szkoła podstawowa miała udanych kilka ostatnich lat szkolnych pod względem edukacyjnym. Sporo uczniów liczyło się podczas rywalizacji w rozmaitych konkursach i olimpiadach. Reforma oświatowa wymusiła zmiany w jej funkcjonowaniu, po utworzeniu gimnazjum - nie pogorszyły one jednak stanu placówki.
 
Szkoła istnieje od 1972 roku w tym samym budynku. Jej patronem jest Maria Skłodowska - Curie. Do tej pory najdłużej urzędującym w niej dyrektorem był Władysław Niedźwiecki - a obecnie prowadzi ją Mariola Rowinska (pracująca tu zresztą od 19 lat). Uczy tutaj w sumie 22 nauczycieli - 16 w pełnym wymiarze godzin, pozostali pracują równocześnie w innych placówkach. Większość kadry posiada wykształcenie wyższe, 5 osób ma pierwszy stopień specjalizacji. Program pracy w roku szkolnym obejmował nie tylko występy na konkursach przedmiotowych i artystycznych, ale także prace przy komputerach, z językami obcymi, wyjazdy terenowe, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie pochodzą nie tylko ze stolicy gminy, ale i z kilku okolicznych miejscowości - w zeszłym roku szkolnym było ich ponad dwustu w 12 klasach. Znaczna grupa ma osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu, istnieją grupy biorące udział w konkursach artystycznych, najlepsi uczniowie brali udział nawet w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

(sem)

  • Numer: 30 (538)
  • Data wydania: 24.07.02