Piątek, 14 maja 2021

imieniny: Bonifacego, Macieja, Dobiesława

RSS

Wnioskodawca pod lupę

03.07.2002 00:00
Zarząd miasta zatwierdził procedurę przeprowadzania wywiadów środowiskowych u osób wnioskujących o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ratusz od dawna zapowiada już kontrole u osób wnioskujących o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Możliwość taką dają znowelizowane przepisy. Zgodnie z nimi, jeśli stan majątkowy wnioskodawcy jest lepszy niż wynikałoby to z przedstawionego zaświadczenia o dochodach, wówczas dodatek nie zostanie przyznany. Stanie się tak automatycznie, kiedy wnioskodawca odmówi poddania się kontroli, nazywanej formalnie wywiadem środowiskowym. W Raciborzu sprawa dotyczy około 5 tys. osób.
 
Na swym ostatnim posiedzeniu zarząd miasta zatwierdził procedurę przeprowadzania przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wywiadów u tych wnioskodawców, których wskaże Wydział Lokalowy Urzędu Miasta. Kontrole będą obligatoryjne u osób, które:

- po raz pierwszy ubiegają się o dodatek;

- nie są podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej;

- deklarują dochody niewspółmiernie niskie do możliwości egzystowania członków rodziny;

- na podstawie informacji uzyskanych przez Urząd Miasta zaniżyły swój dochód;

- w innych uzasadnionych przypadkach.
 
Wydział przygotuje też odpowiednią dokumentację na temat deklarowanych dochodów. Podstawą do odmowy przyznania dodatku będzie: „rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub ujawnienie innych istotnych okoliczności rozbieżnych z danymi zawartymi we wniosku”.

(waw)

  • Numer: 27 (535)
  • Data wydania: 03.07.02