Wtorek, 20 października 2020

imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

RSS

Rafako nie dokończy budowy bloku na Litwie

06.10.2020 15:04 | 0 komentarzy | żet
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2020 09:36

TEKST AKTUALIZOWANY

Firma z Raciborza złożyła notyfikację o niemożności realizacji umowy na wykonanie bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w Wilnie. W odpowiedzi inwestor - litewski koncern Vilniaus Kogeneracine Jegaine" - oświadczył, że odstępuje od umowy.

Rafako nie dokończy budowy bloku na Litwie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zarząd Rafako wskazuje, że warunki złożenia notyfikacji o niemożności wykonania umowy (ewentualnie odstąpienia od niej) zostały określone w samej umowie i dotyczą: zmiany przedmiotu umowy, braku współdziałania z zamawiającym przy realizacji przedsięwzięcia oraz braku terminowego wystawiania przez zamawiającego świadectw płatności odnośnie zakończonych kamieni milowych inwestycji.

W odpowiedzi na notyfikację Rafako, Litwini skierowali do Rafako pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy. - Zamawiający wskazuje jako zasadniczą przyczynę odstąpienia od Umowy okoliczność, że "Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą pod zarządem syndyka, powiernika lub zarządcy, działających na rzecz wierzycieli" oraz "wystąpienie zdarzenia, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) ma podobny skutek" - czytamy w komunikacie Rafako.

Zarząd Rafako stoi na stanowisku, że oświadczenie Litwinów o odstąpieniu od umowy jest nieskuteczne, gdyż Rafako wcześniej złożyło wspomnianą już notyfikację o niemożności realizacji umowy.

Umowa, o której mowa, została podpisana pod koniec września 2016 r. W zamian za wykonanie bloku Rafako miało otrzymać 149,7 mln euro.