Poniedziałek, 1 czerwca 2020

imieniny: Jakuba, Hortensji, Gracjany

RSS

Rafako zamyka 2018 rok na plusie

30.04.2019 09:26 | 2 komentarze | żet

Opublikowano wyniki finansowe Grupy Rafako za 2018 rok. Na poziomie grupy wypracowano 33,6 mln zł zysku netto, samo Rafako osiągnęło 4,3 mln zł zysku netto.

Rafako zamyka 2018 rok na plusie
Prezes zarządu Rafako Jerzy Wiśniewski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zysk liczony w milionach

W 2018 r. Grupa Rafako wypracowała prawie 1,269 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 29% mniej niż w 2017 r. W Rafako tłumaczą, że taki stan rzeczy wynika ze stopnia zaawansowania prac na projekcie Jaworzno, a także z przesunięcia prac na zagranicznych kontraktach w Indonezji oraz na Litwie. Osiągnięte w 2018 r. przychody ze sprzedaży przełożyły się na 33,6 mln zł zysku netto Grupy Rafako.

Jednostkowo Rafako osiągnęło w minionym roku 643,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co pozwoliło na wypracowanie 4,3 mln zł zysku netto. W tym miejscu warto zauważyć, że w 2017 roku Rafako osiągnęło stratę 64,1 mln zł.

Niemalże 45% przychodów Grupy Rafako wypracowała w 2018 r. spółka celowa powołana do budowy bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III.

Mniejsze koszty sprzedaży i zarządu

W rozesłanym do mediów "Komentarzu spółki Rafako do wyników za 2018 rok" zwrócono uwagę na znacznie obniżenie kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły odpowiednio 24,4 mln zł i 51,9 mln zł. W sumie wyniosły one niemalże 76,3 mln zł, czyli o 19% mniej niż w 2017 roku, gdy koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu wyniosły łącznie 93,7 mln zł.

Rafako silne energetyką

Wartość portfela zamówień Rafako na 1 stycznia 2019 roku wynosi 2,817 mld zł. Lwia część, tj. 2,345 mld zł, przypada do realizacji na ten rok, a pozostałe 472 mln zł na lata kolejne.

86% portfela zamówień dotyczy kontraktów na realizację przedsięwzięć w obszarze budownictwa energetycznego oraz ochrony środowiska, natomiast 14% dotyczy obszaru gazu ziemnego oraz ropy naftowej.