Wtorek, 16 lipca 2019

imieniny: Mariki, Benity, Dzierżysława

RSS

Od jutra inne rachunki z gazowni

31.07.2014 08:52 | 0 komentarzy | acz

Od 1 sierpnia na rachunkach za gaz będziemy mogli zobaczyć nie tylko ile metrów sześciennych zużyliśmy, ale również jak wartościowy był dostarczany gaz.

Od jutra inne rachunki z gazowni
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do tej pory dostawcy podawali tylko objętość zużytego gazu nie informując o jego faktycznej kaloryczności. Po 1 sierpnia, zużycie gazu ma być określane również w jednostkach energii (kWh) podobnie jak na rachunkach za prąd. Zmiany mają związek z wejściem w życiem rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie tzw. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

– Odbiorcy gazu będą otrzymywać rachunki, na których będą widniały trzy wartości: ilość zużytego gazu w jednostkach objętości (m3), współczynnik konwersji, za pomocą którego jednostki objętości będą przeliczane na jednostki energii, oraz ilość gazu w jednostkach energii (kWh) – tłumaczy Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy Urzędu Regulacji Energetyki

Rozliczanie dostaw gazu w jednostkach energii PGNiG rozpocznie w sierpniu. Nowe zasady rozliczeń nie wpłyną zasadniczo na wysokość opłat pobieranych od odbiorców z tytułu dostarczania paliwa gazowego. Ceny paliw gazowych uległy przeliczeniu z wartości wyrażonych w m3, na wartości wyrażone w kWh według ciepła spalania przyjętego do ustalenia cen w jednostkach objętości. Z kolei stawki opłat abonamentowych pozostawione zostałyna niezmienionym poziomie. Ewentualne zmiany płatności wynikać mogą z różnic ciepła spalania w poszczególnych punktach sieci gazowej oraz zaokrągleń powstałych w wyniku przeliczeń. Szacuje się, że nie powinny przekroczyć jednego procenta.