Wtorek, 1 grudnia 2020

imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza

RSS

Epidemia na Śląsku:

Unijny program dla podstawówek

29.09.2011 22:31 | 0 komentarzy | art

W przyszłym roku szkolnym w szkołach podstawowych na terenie gminy Godów realizowany będzie projekt „Uczę się i rozwijam”. 

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Projekt przeznaczony będzie dla uczniów klas 1-3 i realizowany będzie od września 2012 do czerwca 2013. Obejmie w sumie 333 uczniów.  Podstawowym jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

- W każdej ze szkół zostaną utworzone grupy, w których będą prowadzone zajęcia logopedyczne, z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej – wylicza Katarzyna Kubica, kierownik referatu oświaty, kultury i zdrowia. Zajęcia będą odbywały się w cyklu cotygodniowym po 2 godziny lekcyjne.

Całość projektu opiewa na kwotę 211 tys. zł, w 100 procentach pochodzących ze środków unijnych, z programu Kapitał Ludzki.

 

(art)