Poniedziałek, 29 listopada 2021

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

Nie będzie taryfy ulgowej - nie wymienisz kopciucha do końca roku, będzie kara do 5 tys. zł. Jest wyjątek

13.10.2021 09:35 | 36 komentarzy | ska

Samorządowcy skupieni wokół Śląskiego Związku Gmin i Powiatów spotkali się z przedstawicielami Zarządu Województwa Śląskiego na specjalnej konferencji dotyczącej egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej sejmiku województwa. Według niej stare piece mają być wymienione do końca roku. Samorządowcy zgodzili się, że zapisy uchwały są jasne, a od 1 stycznia trzeba będzie wprowadzić kary dla tych, którzy nie zdążyli wymienić pieca. 

Nie będzie taryfy ulgowej - nie wymienisz kopciucha do końca roku, będzie kara do 5 tys. zł. Jest wyjątek
Prezydent Rybnika Piotr Kuczera podkreślił, że czas na edukację mieszkańców już się skończył, a od stycznia trzeba będzie egzekwować zapisy uchwały. fot. UMWS
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nie będzie taryfy ulgowej - nie wymienisz kopciucha do końca roku, będzie kara do 5 tys. zł. Jest wyjątek

- Będą kontrole i będą też kary dla tych, którzy mogli, a nic dotąd nie zrobili, by zmienić swoją kotłownię, a tym samym wpłynąć na poprawę jakości powietrza na Śląsku – stwierdzili zgodnie obecni na konferencji samorządowcy. 

- Działania na rzecz poprawy jakości powietrza są jednym z kluczowych wyzwań dla zarządu województwa. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Służą temu zarówno projekty dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jak i programy rządowe takie jak „Czyste powietrze” i „Stop Smog”, czy też przyjęty przez Sejmik „Program ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego”. Zaplanowane do realizacji działania naprawcze w głównej mierze powinny być skierowane na redukcję emisji z sektora komunalno-bytowego, ale również obejmują zadania związane z prowadzeniem akcji promocyjnych i edukacyjnych oraz działań kontrolnych. Program ochrony powietrza dla województwa to także realizacja uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – podkreślił wicemarszałek województwa Dariusz Starzycki otwierając wtorkową konferencję.

- Chciałbym abyśmy wszyscy mówili jednym głosem. Walka o czyste powietrze leży w naszym wspólnym interesie. To się należy naszym mieszkańcom – dodał obecny na konferencji prezydent Rybnika Piotr Kuczera, który pełni także funkcję przewodniczącego Związku Gmin i Powiatów. - Do końca 2021r. zgodnie z uchwałą mają zostać usunięte najgorsze kopciuchy, użytkowane powyżej 10 lat, bez tzw. tabliczki znamionowej. W 2022 roku będą kontrole i kary bez taryfy ulgowej dla tych, którzy mieli możliwości, ale nie zrobili nic, żeby zmienić swoją kotłownię - wyjaśnia Piotr Kuczera. 

Kto nie otrzyma kary za brak wymiany kotła?

Co w takim razie z osobami, które np. czekają na przyłączenie gazu lub realizują jeszcze inwestycję z programu Czyste Powietrze? Okoliczności łagodzące zapowiedziano dla tych, którzy:

- zawarli umowę przyłączeniową odpowiednio wcześniej, a gestor sieci nie zdążył jeszcze zrealizować inwestycji,
- rozpoczęli finansowanie inwestycji wymiany ciepła, ale jest ona w trakcie realizacji,
- mają opóźnienia w wymianie ciepła w związku z realizacją programów dofinasowujących osoby ubogie energetyczne, a te opóźnienia nie wynikają z ich winy.
- W takich sytuacjach nie będzie kary, ale będzie czas na zakończenie inwestycji a potem powtórna kontrola - zapowiada Piotr Kuczera.

80 tys. kotłów już wymienionych

- Program zakłada, że do 2026 roku osiągniemy cel związany z wymianą instalacji. Skuteczność realizacji uchwały zależy od sprawozdawczości. Musimy mieć informację o liczbach i powierzchniach budynków, gdzie wymieniono źródła ciepła lub przeprowadzono termodernizację. Ważne jednak są kontrole. Trzeba sprawdzać, co jest spalane. Nakładane kary i mandaty także powinny być ujęte w sprawozdaniu – dodała Jolanta Prażuch dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z danych wynika, że postęp wymiany kotłów jest znaczący. - W 2020 roku odnotowaliśmy aż czterokrotny wzrost. Wymienionych zostało ponad 80 tysięcy kotłów, najczęściej na kotły gazowe – poinformowała Jolanta Prażuch.

Jaki piec trzeba wymienić?

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej kotły których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 września .2017 r. podlegają okresowi przejściowemu, zależnemu od wieku i klasy posiadanej instalacji:

  • kotły z 2006 r. i starsze, lub bez tabliczki znamionowej należy wymienić do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej
  • kotły od 2007 r. do 2012 r. należy wymienić do 31 grudnia 2023 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • kotły od 2013 do 31.08.2017 r. należy wymienić do 31 grudnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie do 5 lat od daty ich produkcji,
  • instalacje spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 31 grudnia 2027.

Kominki, piece i inne instalacje które wydzielają ciepło bądź wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika zgodnie z zapisami należy wymienić do 31 grudnia 2022 roku.

Ludzie:

Piotr Kuczera Rybnik

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika