środa, 20 października 2021

imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

RSS

Kierunek Bezpieczeństwo Państwa na PWSZ w Raciborzu

29.06.2021 10:01 | 0 komentarzy | MP

Zainteresowani obszarem szeroko pojętej obronności państwa mają szansę nie tylko poznawać wiedzę z tego zakresu, ale też poważnie myśleć o stabilnej przyszłości. Istotnym krokiem w tym kierunku są studia na kierunku bezpieczeństwo państwa. To tutaj kształcą się przyszłe kadry służb mundurowych. Duża część zajęć prowadzona jest przez byłych lub obecnych żołnierzy, strażaków, policjantów, pograniczników i pracowników służby więziennej.

Kierunek Bezpieczeństwo Państwa na PWSZ w Raciborzu
Studenci kierunku Bezpieczeństwo Państwa aktywnie uczestniczą w zajęciach poza uczelnią.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Tematyka i profil studiów

Absolwent kierunku posiądzie umiejętności kierowania i dowodzenia w sytuacjach normy i w sytuacjach kryzysowych. Nabędzie wiedzę o procesach zachodzących w podejmowaniu decyzji i cyklach działań łącznie z zastosowaniem przepisów prawa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Warsztaty z samoobrony, strzelectwa i innych form przygotowania do zarządzania kryzysem są integralną częścią studiów. Nie zrealizujemy zadań związanych z bezpieczeństwem czy obronnością bez bardzo dobrej orientacji w przepisach i zarządzaniach prawa. Spora więc część zajęć dotyczy prawa, w tym prawa administracyjnego, karnego i obronnego.

Docelowe zatrudnienie po studiach

Gros absolwentów rozpoczyna ścieżkę zawodową w służbach mundurowych. Wojsko, policja, straż pożarna, służba ochrony kolei, służba więzienna czy służba celna – tutaj czekają wakaty. Dyplom ukończenia studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa może być przepustką do zatrudnienia w agencjach specjalnych lub w służbie dyplomatycznej. Spora część absolwentów rozważa etat na szczeblach administracji terytorialnej lub publicznej.

Możliwa jest również praca na własny rachunek, w tym prowadzenie usług detektywistycznych lub ochrona osób i mienia. Zapraszamy na studia do Raciborza!

Tekst sponsorowany