środa, 24 lutego 2021

imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy

RSS

WAŻNE:

Organizacje dostaną pieniądze

15.01.2021 07:00 | 0 komentarzy | art

W tym roku działające na terenie gminy Mszana organizacje społeczne mogą liczyć na dotacje o łącznej puli 255 tys. zł. To o 10 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Organizacje dostaną pieniądze
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

MSZANA Kilka dni temu Urząd Gminy w Mszanie ogłosił konkursy na oferty w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także konkurs na wsparcie klubów sportowych. Na dwa pierwsze działania gmina przeznaczy w tym roku 95 tys. zł. Termin składania ofert trwa do 25 stycznia. Szczegóły m.in. na stronie internetowej urzędu gminy. Z kolei na wsparcie klubów sportowych gmina przeznaczy w tym roku 160 tys. zł. Oferty można składać do 18 stycznia.

W ubiegłym roku w ramach konkursu upowszechniania kultury fizycznej 40 tys. zł otrzymał UKS Delfin Gmina Mszana, a 25 tys. zł trafiło do Ludowego Klubu Kolarskiego GOS Mszana. Ponadto z pominięciem konkursu, grant w wysokości 5 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Enduro Mszana.

Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych gmina w ubiegłym roku przeznaczyła 20 tys. zł. Pieniądze te w całości trafiły do Ośrodka Św. Hiacynty i Franciszka w Wodzisławiu, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, którego filia działa również w Połomi.

Z kolei na wsparcie klubów sportowych przeznaczyła odpowiednio: 70 tys. zł dla Startu Mszana i 85 tys. zł dla Płomienia Połomia.

(art)