Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

Rafako wezwane do zapłaty 12 mln euro

23.10.2020 10:44 | 0 komentarzy | żet

Wymieniona w tytule kwota wynika z zapisów umowy, jaką Rafako zawarło z litewską spółką JSC VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ na budowę elektrociepłowni w Wilnie.

Rafako wezwane do zapłaty 12 mln euro
Zdjęcie poglądowe (fot. arch. Rafako S.A.).
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Na początku października Rafako informowało, że nie może zrealizować umowy, której przedmiotem była budowa elektrociepłowni w Wilnie. W odpowiedzi na ten krok Litwini skierowali do Rafako pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy. Rafako stoi na stanowisku, że oświadczenie Litwinów o odstąpieniu jest nieskuteczne, gdyż to Rafako wcześniej złożyło notyfikację o niemożności realizacji umowy.

Umowa, o której mowa, została podpisana pod koniec września 2016 r. W zamian za wykonanie bloku Rafako miało otrzymać 149,7 mln euro.

Następnie Litwini zwrócili się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (wchodzi w skład Państwowego Funduszu Rozwoju) oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Generali z żądaniem wypłaty gwarancji należytego wykonania umowy. W odpowiedzi na ten krok KUKE skierowało do Rafako przedsądowe wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 11,972 mln euro w związku z wypłatą przez KUKE wspomnianych pieniędzy na rzecz litewskiej spółki.

Zarząd Rafako stoi na stanowisku, że wierzytelność KUKE "z mocy prawa jest wierzytelnością układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego" Rafako. Oznacza to, że sposób spłaty wierzytelności powinien zostać ustalony w toku wspomnianego postępowania.