Wtorek, 22 września 2020

imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima

RSS

Zmarł pochodzący z Makowa ks. Alfons Schubert

09.08.2020 19:33 | 1 komentarz | d

Diecezja Opolska informuje o śmierci pochodzącego z Makowa w gminie Pietrowice Wielkie, ks. Alfonsa Schuberta. Pogrzeb odbył się w środę 5 sierpnia w kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu - w miejscu, gdzie ksiądz pełnił swoją posługę do czasu przejścia na emeryturę.

Zmarł pochodzący z Makowa ks. Alfons Schubert
Duchowny zmarł w piątek 31 lipca, w wieku 82 lat
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ks. Alfons Schubert urodził się 29 IX 1937 r. w Raciborzu w rodzinie Piotra i Marii zd. Chrystoph. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1943 r. w rodzinnym Makowie, a następnie od 1951 r. kontynuował w Męskiej Szkole Ogólnokształcącej w Raciborzu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1957 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1962 r. w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach pełnił posługę wikariusza w parafiach: św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim (1962-1966), św. Mikołaja w Pyskowicach (1966-1967), Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu (1967-1968), św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim (1968-1972). W 1972 r. został mianowany proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Kolnicy. Dzięki jego staraniom została zbudowana plebania w Kolnicy. W 1977 r. przez kilka miesięcy pełnił funkcję ekonoma seminaryjnego, a następnie został mianowany proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Po 13 latach posługiwania w Mechnicy w 1990 r. objął parafię św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, w której był proboszczem do przejścia na emeryturę w 2012 r. W 1986 r. był również inicjatorem i pierwszym budowniczym kościoła na kędzierzyńskim osiedlu Piasty. W latach 1988-1995 pełnił funkcję wicedziekana, a 1995-2005 przez dwie kadencje dziekana dekanatu kozielskiego. Ponadto w latach 1999-2017 był kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Obok pracy duszpasterskiej podjął również studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, zwieńczone uzyskaniem 13 XII 1994 r. stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki na podstawie pracy "Współczesne założenia w zakresie skuteczności szkolnej katechezy".

Biskup Opolski nadał mu w 2002 r. tytuł radcy duchownego, a w 2011 r. został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości.

źródło: Diecezja Opolska