Sobota, 31 października 2020

imieniny: Alfonsa, Urbana, Krzysztofa

RSS

Zapytaj prawnika: Czy odrzucenie spadku po rodzicu powoduje utratę prawa do renty rodzinnej?

09.05.2020 07:00 | 0 komentarzy | red

Czy odrzucenie spadku nie spowoduje, że dziecko zostanie pozbawione prawa do renty rodzinnej i ty samym bardziej zaszkodzi niż pomoże? Na to pytanie odpowiada Natalia Lewandowska-Fac - radca prawny i mediator.

Zapytaj prawnika: Czy odrzucenie spadku po rodzicu powoduje utratę prawa do renty rodzinnej?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To jeden z dylematów przy podejmowaniu decyzji czy odrzucić spadek w imieniu dziecka (albo przez samo dziecko) gdy jego zmarły rodzic pozostawił po sobie długi lub więcej długu niż majątku. Czy odrzucenie spadku nie spowoduje, że dziecko zostanie pozbawione prawa do renty rodzinnej i ty samym bardziej zaszkodzi niż pomoże? Nie, odrzucenie spadku nie spowoduje pozbawienia prawa do renty rodzinnej, ponieważ cel renty rodzinnej jest inny niż dziedziczenie majątku. Celem tym jest dostarczenie środków utrzymania członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego, którzy według prawa mogli w chwili jego śmierci pozostawać na jego utrzymaniu. Ważne jest spełnienie przesłanek ustawowych a nie fakt odrzucenia spadku.

Komu więc przysługuje renta rodzinna? Uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Do renty rodzinnej uprawnione są m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (chyba że są całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji). Fakt odrzucenia spadku nie wpływa więc na nabycie prawa do renty rodzinnej.

Natalia Lewandowska-Fac


Masz problem prawny? Pisz: redakcja@nowiny.pl

ZAPYTAJ PRAWNIKA to cykl Nowin Raciborskich publikowany co tydzień na łamach gazety. TUTAJ można znaleźć inne zagadnienia omówione przez panią mecenas.