Czwartek, 25 lutego 2021

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

O rowach, koszeniu traw i niszczeniu chwastów - wójt Kornowaca pisze do mieszkańców

05.05.2020 10:36 | 2 komentarze | mad

Wójt Kornowaca Grzegorz Niestrój (na zdj.) apeluje o czyszczenie rowów melioracyjnych znajdujących się przy posesjach oraz przypomina o obowiązku koszeniu traw i niszczeniu chwastów. Włodarz wystosował dwa pisma do mieszkańców.

O rowach, koszeniu traw i niszczeniu chwastów - wójt Kornowaca pisze do mieszkańców
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O rowach...

- Brak stałej, systematycznej konserwacji (czyszczenia) rowów melioracyjnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień. Przypominam, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych (m.in. rowów wraz z budowlami tj. mostki, przepusty, zastawki drenowania itp.) należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo spółki wodnej. Na terenie naszej Gminy nie działa spółka wodna, dlatego obowiązek ten spada na właścicieli gruntów - apeluje Grzegorz Niestrój. Wójt podaje, że w przypadku niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji określi szczegółowe zakresy i terminy wykonania, powołując się na art. 206 Prawa Wodnego.

... i chwastach

Wójt Niestrój przypomina również właścicielom, zarządcom oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. - Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym od wiosny do jesieni - zwraca uwagę G. Niestrój. Przypomina, że obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017r., poz.1161). - Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegana może być jako degradacja gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których, na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy, kto ten stan spowodował - podaje wójt.

Dalej G. Niestrój wskazuje, że zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd Gminy oraz stają się siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników, gryzoni, lisów, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych działek. Dodatkowo zarastają roślinnością drzewiasta poprzez samosiewy oraz często stają się miejscem składania odpadów. W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.

- Zwracam uwagę, na fakt, że część mieszkańców gminy stosuje niebezpieczne zabiegi na terenie łąk i ogrodów, polegające na wypalaniu traw w okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie wiosny i jesieni, co jest karalne zgodnie z art. 131, pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55). Skoszoną trawę i suchą roślinność, zamiast wypalania można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie, pozyskując w ten sposób najtańszy nawóz organiczny służący do użyźniania pól, łąk czy ogrodów - czytamy w drugim apelu wójta do mieszkańców.

Ludzie:

Grzegorz Niestrój

Grzegorz Niestrój

Wójt gminy Kornowac.