Sobota, 6 czerwca 2020

imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego

RSS

Powiat umorzył szpitalowi prawie milion złotych pożyczki

04.04.2020 19:00 | 12 komentarzy | juk

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zdecydował o umorzeniu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. dwóch pożyczek na łączną kwotę 830 tys. zł

Powiat umorzył szpitalowi prawie milion złotych pożyczki
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

POWIAT Kilka dni temu dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śl. Krzysztof Kowalik zwrócił się do włodarzy powiatu wodzisławskiego z wnioskiem o umorzenie pożyczek. Chodzi o dwa zadłużenia. Pierwsza pożyczka została udzielona w 2017 r. na kwotę 5 mln zł. Obecnie do spłaty lecznicy pozostało około 540 tys. zł. Z kolei druga - została zaciągnięta w 2018 r. na kwotę 300 tys. zł, gdzie szpitalowi udało się spłacić zaledwie 10 tys. zł.

Zarząd powiatu wodzisławskiego przychylił się do prośby dyrektora PPZOZ-u. Jak tłumaczą, możliwość umorzenia wynika z uchwały rady z 2010 r., gdzie jest mowa, iż należności mogą być umorzone, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności uzasadnione ważnym interesem powiatu wodzisławskiego lub interesem dłużnika. Okazuje się, że umorzenie pożyczek to konieczność, ponieważ, jak wynika z wniosku dyrektora Kowalika, niedofinansowanie świadczeń jest jedyną i bezpośrednią przyczyną utrzymującej się od lat bardzo trudnej sytuacji finansowej jednostki.

Przypomnijmy, że głównym źródłem finansowania działalności szpitala są przychody uzyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w ramach zawartej umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Od października 2017 r. szpital został zakwalifikowany do tzw. sieci szpitali, gdzie zmieniły się zasady finansowania działalności medycznej. Ryczałtem zostało objęte lecznictwo stacjonarne i poradnie ściśle związane z kontynuacją leczenia szpitalnego oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W związku z nowym sposobem finansowania szpital został pozbawiony możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów z tytułu tzw. ponad limitów.

Comiesięczne przychody szpitala nie pokrywają kosztów funkcjonowania związanych z podstawową działalnością medyczną. Z tego powodu szpital generuje stratę netto, a także nieterminowo wywiązuje się z zobowiązań płatniczych wobec dostawców leków, sprzętu medycznego, krwi, badań diagnostycznych, energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, co skutkuje dodatkowymi, wysokimi kosztami procesowymi oraz odsetkami, jakie jednostka musi pokrywać z tego tytułu. Corocznie PPZOZ udziela większej ilości świadczeń w oddziałach szpitalnych, aniżeli zakłada plan rzeczowo-finansowy ustalony przez NFZ. Okazuje się, że zamiast przynosić to większy przychód – generuje dodatkowe koszty we wszystkich rodzajach wydatków rzeczowych.

– Wiemy, że sytuacja finansowa szpitala jest bardzo trudna i spłata kapitału wraz z odsetkami od obu udzielonych pożyczek jest dla jednostki bardzo wysokim obciążeniem finansowym, zwłaszcza teraz w okresie walki z koronawirusem – mówi starosta Leszek Bizoń. Wojciech Raczkowski, kierownik biura komunikacji społecznej i informacji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. tłumaczy, że intencją zarówno zarządu powiatu, jak i kierownictwa PPZOZ-u jest utrzymanie i zabezpieczanie świadczeń medycznych na terenie naszego powiatu na dotychczasowym poziomie oraz dążenie do uzyskania wzrostu przychodów za wykonywane świadczenia medyczne. - Z tego powodu zarząd zdecydował o umorzeniu szpitalom 830 tys. zł pożyczek - podkreśla.oprac.

(juk)