Wtorek, 1 grudnia 2020

imieniny: Natalii, Blanki, Eligiusza

RSS

Epidemia na Śląsku:

Zakaz przekraczania granicy przez rolników

25.03.2020 13:35 | 1 komentarz | art

Urząd Gminy w Godowie podał informację, że rolnicy uprawiający swoje pola na polsko-czeskim pograniczu nie mogą przekraczać już granicy kraju. Ci wracający z Czech zostaną zaś poddani 14-dniowej kwarantannie. 

Zakaz przekraczania granicy przez rolników
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jak poinformował Urząd Gminy w Godowie, mając na względzie wprowadzenie ułatwień dla rolników z terenu gminy Godów, wójt Godowa zwrócił się z pytaniem do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak wygląda sprawa związana z możliwością przekraczania granicy państwa z Republiką Czeską przez rolników, którzy posiadają pola uprawne na terytorium Polski i Czech. Wójt Mariusz Adamczyk zapytał, czy rolnicy z Polski mogą swobodnie przekraczać granicę, korzystając np. z przejścia Łaziska - Wierzniowice oraz czy w celu przekroczenia granicy potrzebują jakiejś dodatkowe zgody czy pozwolenia.

Jak informuje UG w Godowie, według uzyskanej odpowiedzi, z ustaleń telefonicznych z oficerem dyżurnym Straży Granicznej w Raciborzu wynika, że rolnik nie zostanie wpuszczony na teren Czech, gdyż nie jest w grupie osób uprawnionych. Z drugiej zaś strony, nawet jakby się dostał na teren Republiki Czeskiej, przy wjeździe powrotnym do Polski zostanie skierowany na 14-dniową kwarantannę.

Jak podaje godowski urząd, według informacji uzyskanych od senator Ewy Gawęda, przedmiotowe zagadnienie jest procedowane na szczeblu Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Zgodnie z przekazaną informacją Śląski Oddział Straży Granicznej podjął w trybie pilnym działania wychodzące (w obecnym stanie prawnym) naprzeciw potrzebom osób posiadających gospodarstwa rolne po stronie państwa sąsiedniego. Powiadomiono także Policję Republiki Czeskiej, która prowadzi i koordynuje podobne działania kontrolne jak obecnie realizowane na terenie RP.

Aby rozwiązanie wprowadzone w Polsce, w odniesieniu do ułatwień w przekraczaniu granicy przez rolników, było skuteczne, powinno być skorelowane z działaniami strony czeskiej i związane z wypracowaniem podobnych rozwiązań na wszystkich granicach wewnętrznych RP. Wg wiedzy uzyskanej w trybie roboczym, informacja przekazana przez Śląski Oddział Straży Granicznej poskutkowała podjęciem tematu przez Prezydium Policji Republiki Czeskiej, która ma się odnieść do propozycji strony polskiej oraz wskazać własne rozwiązania.

Reasumując, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wprowadzenia jednostronnych ułatwień w przekraczaniu polsko - czeskiej granicy państwowej przez rolników. Taką możliwość wykluczają też wprowadzone w Republice Czeskiej ograniczenia związane z możliwością przekraczania granicy państwowej, dlatego wyrażenie zgody w przypadku, o którym mowa, winno nastąpić w ramach polsko - czeskich uzgodnień obustronnych - informuje Mariusz Adamczyk, wójt Godowa. 

Przekraczanie granic przez rolników jest więc zabronione. W przypadku zaś powrotu z terytorium Czech do Polski, na rolnika zostanie nałożona 14-dniowa kwarantanna.