Sobota, 6 marca 2021

imieniny: Jordana, Róży, Kolety

RSS

Zbiornik Racibórz Dolny już działa

05.02.2020 10:08 | 3 komentarze | ż

Z końcem stycznia zbiornik Racibórz Dolny osiągnął swoją funkcjonalność. Oznacza to, iż obiekt w obecnym momencie jest gotów, by chronić przed ryzykiem wielkiej wody prawie dwa i pół miliona mieszkańców województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Zbiornik Racibórz Dolny już działa
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Konsorcjum firm Budimex oraz Ferrovial Agroman zakończyło realizację kluczowych prac. - W toku prowadzonych działań inwestycyjnych zrealizowano budowlę przelewowo-spustową, z przeprowadzeniem prób technologicznych. Ukończono także drugi z kluczowych frontów prac: upust do Odry miejskiej. Wykonawca w ramach tego odcinka inwestycji przygotował m.in. konstrukcję upustu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz kanały dopływowy i odpływowy w zakresie umożliwiającym ich pełną przepustowość. Wykonano także konieczny dla funkcjonalności zakres prac na zaporach zbiornika: czołowej, lewobrzeżnej i prawobrzeżnej. Korpusy zapór przygotowano do piętrzenia, wykonując m.in. korpus statyczny zapór, przesłony przeciwfiltracyjne podłoża, przypory z gruntów spoistych. Powstało również konieczne uszczelnienie korpusów zapór, tworzące ekran, dla którego ułożono częściową warstwę ochronną - informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dzięki temu zbiornik Racibórz Dolny wraz z pobliskim polderem Buków może już przyjąć i "ściąć" falę powodziową wielkości tej z 1997 roku.

- Urzeczywistnieniem staje się fakt, iż po latach realizacji tej niekwestionowanie niezbędnej i koniecznej inwestycji dla bezpieczeństwa powodziowego kraju, tym samym nieodzownej dla bezpieczeństwa mieszkańców w dorzeczu Odry, zacznie ona spełniać swoją rolę. Z chwilą nadejścia fali powodziowej raciborski polder będzie piętrzył wodę, chroniąc zdrowie i dobytek mieszkańców miast i miejscowości od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław – stwierdza Łukasz Lange, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Kontraktowy termin zakończenia inwestycji przypada na 29 maja. Do tego czasu zostanie uporządkowany obszar w czaszy zbiornika, kontynuowane będą prace związane z budową dróg serwisowych oraz roboty wykończeniowe na zaporach zbiornika.

Pojemność obiektu to 185 mln m3, a powierzchnia polderu liczy ponad 26 km2. Obiekt będzie redukował fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na rzece Odrze, obejmując ddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim obszar około 600 km2.

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: Wody Polskie, oprac. ż