Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

Cztery miliony na remont drogi w Rudyszwałdzie

04.02.2020 19:28 | 0 komentarzy | ż

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa uda się wyremontować drogę od DK 45 w Rudyszwałdzie do przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.

Cztery miliony na remont drogi w Rudyszwałdzie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Powiat Raciborski otrzymał pisemną informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”.

Wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - powiat złożył w marcu 2019 roku.

Całkowita wartość projektu wynikająca z wniosku to 5,641 mln zł. Otrzymane dofinansowanie wynosi ogółem 4,14 mln zł. Są to środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki z budżetu państwa. Wkład własny zostanie sfinansowany przez Powiat Raciborski i Gminę Krzyżanowice.

W ramach projektu, przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej w Rudyszwałdzie o łącznej długości 3 353 m, począwszy  od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza, tj. przejścia granicznego Chałupki – Šilheřovice.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje m.in.:

  • przebudowę i poszerzenie jezdni na ul. Wiejskiej,
  • poszerzenie jezdni, a następnie wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Głównej,
  • przebudowę istniejącego odwodnienia i budowę nowego,
  • budowę chodnika przy ul. Głównej i ul. Rakowiec oraz utwardzenie poboczy,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi,
  • przebudowę kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej.

Odcinek drogi dotyczący ul. Rakowiec jest realizowany w ścisłej współpracy ze stroną czeską – Gminą Šilheřovice. W tym zakresie w 2019 roku wykonano już nową nawierzchnie jezdni na ul. Rakowiec wraz z zabudową krawężników drogowych.

Dalsze prace planuje się rozpocząć w drugim kwartale tego roku, a całość robót budowlanych zakończyć pod koniec 2020 roku.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, oprac. ż