Piątek, 23 lipca 2021

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Ministerstwo przeciwne budowie nowej kopalni w Rybniku [ZDJĘCIA]

08.10.2019 12:56 | 1 komentarz | acz

Na specjalnie zwołanej dziś konferencji prasowej w Rybniku, wiceminister energii Adam Gawęda poinformował o stanowisku jego resortu, wobec planowanej inwestycji w Rybniku.

Ministerstwo przeciwne budowie nowej kopalni w Rybniku [ZDJĘCIA]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11.00. Przed odnowiony dworzec w Rybniku Paruszowcu, poza dziennikarzami, przyszli również mieszkańcy dzielnicy. Chcieli zapewnień, że w ich dzielnicy nie powstanie kopalnia, którą chce wybudować spółka Bapro. – Nie ma mojej zgody na budowę takiego zakładu. Mówię to państwu, jako minister, który będzie opiniować projekt budowy – zapewniał dziś Adam Gawęda.

– Złoże, które leży w zainteresowaniu spółki, nie jest złożem specjalnie atrakcyjnym. Pokłady są położone pod sporym nachyleniem, jest też mocno zasolone. Z tego powodu, obecnie istniejące już kopalnie rezygnowały z jego eksploatacji. Ewentualne koszty społeczne są znacznie większe, niż ewentualne korzyści. Dlatego moja opinia jest w tej sprawie jednoznaczna. Nie zgodzę się na budowę kopalni w Rybniku – zapewniał Gawęda.

Mieszkańcy dopytywali czy słowna deklaracja wiceministra jest wiążąca i jak się ma wobec wprowadzonej niedawno specustawy. – Specustawa nie dotyczy Śląska, chciałbym wszystkich uspokoić w tej kwestii. Co do samej kopalni, trwa proces uzyskania przez spółkę koncesji. Jednym z etapów jest uzyskanie pozytywnej opinii ministra, czyli mojej. Mogę już dziś powiedzieć, że ta będzie negatywna – zapewnił minister.

Przypomnijmy, również radni Rybnika zdecydowali sprzeciwić się przedsięwzięciu polegającemu na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” na terenie gminy Rybnik. – Od lat 90., kiedy odstąpiono od eksploatacji węgla pod wskazanymi wyżej dzielnicami, nowe budynki nie wymagały zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej. W wyniku planowanych szkód górniczych nieruchomości stracą znacznie na wartości, a spodziewane osiadania i odkształcenia terenu, mając na uwadze bliskość rzeki Rudy, wpłyną negatywnie na eksploatację urządzeń infrastruktury technicznej takiej jak: drogi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, sieć gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna, stwarzając liczne kłopoty Rybnikowi, jak również właścicielom sieci uzbrojenia. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że teren wzdłuż rzeki Rudy, na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest oznaczony jako teren zalewowy, a największe osiadania znajdują się także na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – przestrzegają radni w podjętej uchwale.

W wyniku eksploatacji górniczej mogą zostać znacznie naruszone stosunki wodne na tym obszarze. Działalność górnicza powoduje powstawanie ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. To przede wszystkim wody dołowe zawierające ogromny ładunek soli bardzo negatywnie wpływają na jakość wód potoków, rzek i zbiorników przez nie zasilanych, a co za tym idzie – na życie biologiczne i wartość rekreacyjną wód.

(acz)

Ludzie:

Adam Gawęda

Adam Gawęda

poseł na Sejm RP IX kadencji (PiS)