Niedziela, 29 listopada 2020

imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka

RSS

Epidemia na Śląsku:

Dokończenie Młodzieżowej – termin wciąż nieznany

25.07.2019 13:00 | 6 komentarzy | mak

Do Zawady przyjechali przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Spotkali się z samorządowcami, żeby rozmawiać o dokończeniu przebudowy ul. Młodzieżowej. Niestety, nie było nikogo z wodzisławskiego urzędu miasta. A główne pytania padały pod adresem włodarzy Wodzisławia.

Dokończenie Młodzieżowej – termin wciąż nieznany
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Konkretne ustalenia

Po tym, jak wszelkie uwagi i zastrzeżenia zostały wyartykułowane, uczestnicy spotkania przeszli do konkretnych ustaleń. Przewodniczący rady miasta w Wodzisławiu Dezyderiusz Szwagrzak wziął na siebie misję ustaleń z prezydentem Mieczysławem Kiecą. Szwagrzak wystąpi z pismem do prezydenta, żeby ten przygotował stanowisko odnośnie ewentualnej budowy kanalizacji w ciągu ul. Młodzieżowej. Takie stanowisko (na tak lub nie) będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia procedury zabezpieczenia środków na dokończenie przebudowy drogi, ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy. Co ważne - w przypadku deklaracji, że kanalizacja powstanie, roboty w tym zakresie będą wykonywane równolegle z przebudową drogi (wariant preferowany przez ZDW). Jeśli kanalizacja nie jest w planach, ZDW od razu rozpocznie procedurę zmierzającą do dokończenia przebudowy drogi, przy okazji pozbywając się źródeł zanieczyszczających drogę.

Padły też ważne deklaracje związane z bezpieczeństwem pieszych. Wystające studzienki kanalizacyjne zostaną odpowiednio oznaczone. Pojawią się przy nich znaki U-21a lub U-21b. Co istotne - pracownicy ZDW mają sprawdzać, czy znaki pozostają na swoich miejscach i uzupełniać braki. Na kluczowym odcinku (z którego korzystają dzieci z pobliskich domów), ZDW wykona roboty związane z wyrównaniem pobocza. ZDW wystąpi też do wodzisławskiego urzędu miasta z wnioskiem o możliwość wycinki drzew rosnących w rowach przy Młodzieżowej, żeby docelowo móc te rowy uporządkować.

Magdalena Kulok

O komentarz do sprawy zwróciliśmy się do wodzisławskiego urzędu miasta. Chcieliśmy poznać plany związane z budową kanalizacji w Zawadzie, a także dlaczego w wizji w terenie nie uczestniczyli wodzisławscy urzędnicy. Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, to odpowiedział prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. Wiesław Blutko. Poinformował, że nie będzie w tym zakresie prac w pasie drogowym ul. Młodzieżowej. – W latach 2017-2018 wybudowane zostały dwie przepompownie ścieków oraz rurociąg tłoczny wzdłuż ul. Młodzieżowej, umożliwiające docelowo skanalizowanie dzielnicy Zawada w Wodzisławiu Śląskim. W 2019 roku zakończono budowę pierwszego etapu kanalizacji grawitacyjnej – ok. 1,6 km – obejmującej rejon ul. Emilii Plater oraz część ul. Konwaliowej i część ul. Długiej. Kontynuacja budowy przewidziana jest w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2021. Projekt techniczny dalszego kanalizowania dzielnicy Zawada, który obejmuje jej centralne ulice, nie przewiduje wejścia w pas drogowy ul. Młodzieżowej – stawia sprawę jasno prezes wodociągów.

A co do braku uczestnictwa przedstawicieli urzędu miasta w wizji? Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu ŚL. Janusz Lipiński poinformował, że charakter pisma z ZDW w Katowicach wskazywał, że wizja będzie dotyczyć organizacji ruchu i zabezpieczenia odpowiednimi znakami terenu niedokończonej inwestycji. Że będzie to zwyczajowa wizja w terenie i dlatego otrzymane pismo zadekretował do Działu Administracji Dróg, który w ZDM zajmuje się organizacją ruchu. Na miejsce udali się kierownik Adam Rduch oraz Agnieszka Polonius. – Cała ta sytuacja wynikła z mylnej oceny charakteru spotkania – podkreśla dyrektor Lipiński. Dodaje, że nie przypuszczał, iż potrzebni będą pracownicy posiadający wiedzę dotyczącą planów budowy kanalizacji, co też – na marginesie – zupełnie nie leży w kompetencjach ZDM.

Ludzie:

Ewa Gawęda

Ewa Gawęda

Senator RP

Tadeusz  Skatuła

Tadeusz Skatuła

Były starosta wodzisławski