Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Potrzeby a możliwości. H2Ostróg wymaga dużo większych nakładów

14.02.2019 07:00 | 13 komentarzy | ma.w

Problemy z wydajnością instalacji filtrującej, parametry chloru odstają od norm i występowanie mikroorganizmów czyli problemy bakteriologiczne - takie zapisy trafiły do ekspertyzy firmy Transcom na temat aquaparku H2Ostróg jeszcze w ubiegłym roku. Opinia publiczna poznała je dopiero po zwolnieniu dyrektora Krzysztofa Borkowskiego.

Potrzeby a możliwości. H2Ostróg wymaga dużo większych nakładów
Dariusz Tkocz i Krzysztof Borkowski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prezydent Dariusz Polowy mówił radnym jeszcze na styczniowej sesji, że aquapark wymaga remontu. To sprowokowało radnego Marcina Ficę do złożenia interpelacji o jaki zakres prac remontowych chodzi? Włodarz wyjawił dziennikarzom na konferencji prasowej, że do wypowiedzi o remoncie skłoniły go dane z raportu na temat H2Ostróg, z którym niedawno się zapoznał.

W tymże raporcie można było wyczytać, że w basenach i wannach przy Zamkowej "wydajność instalacji podczas filtracji i instalacji jest niewystarczająca, a parametry chloru niezgodne z zaleceniami". Z badań wody przeprowadzonych w październiku 2017 roku wynikało, że występują przekroczenia wartości chloru wolnego i związanego oraz pojawiają się mikroorganizmy. Ponadto stwierdzono problemy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody na obiekcie. Przy okazji zaznaczono, że pomp biegowych nie poddawano regeneracji od początku ich eksploatacji. Kontrolerzy zasugerowali kompleksowe naprawy obiektu podając ich koszt w okolicy pół miliona złotych.

Z naszych informacji wynika, że dyrektor Krzysztof Borkowski informował o tych potrzebach urząd miasta, a jego korespondencja na ten temat znajduje się w magistrackim wydziale edukacji. Gdyby zliczyć wnioski Borkowskiego trzeba byłoby przekazać na OSiR około 2 mln zł.

Gdy dane z raportu znalazły się w internecie, zareagował zastępca dyrektora OSiR Dariusz Tkocz. Wyjaśnił jakie informacje zawierał raport zamówiony przez OSiR. Oto wyjaśnienia D. Tkocza:

Dokument ten ma charakter ekspertyzy zleconej w celu poprawienia standardów działania naszego aquaparku. Ekspertyza została wykonana przez firmę Transcom Sp. z o.o. Dokument ten powstał w maju ubiegłego roku na zlecenie dyrektora Krzysztofa Borkowskiego. Przyczyną powstania raportu były trudności, z jakimi stykał się Ośrodek w zakresie spełnienia wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Dyrekcja Ośrodka w oparciu o tenże raport podjęła starania o przyznanie dotacji inwestycyjnej w celu modernizacji obiektu pod kątem wyeliminowania istniejących nieprawidłowości. Już 12 czerwca ubiegłego roku raport pod nazwą „Analiza stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody” wraz z notatką służbową i pismem o przyznanie dotacji został przekazany Prezydentowi Miasta Racibórz. 21 września Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazał Urzędowi Miasta Racibórz „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.”. W punkcie 35 planu założona została przez OSiR „Modernizacja stacji uzdatniania wody w budynku krytej pływalni H2Osróg”. Kwota, jaką chciał pozyskać na ten cel Ośrodek opiewała na sumę 640 tysięcy złotych. W rezultacie OSiR pozyskał na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja układu filtrującego uzdatniania wody w budynku Krytej Pływalni H2Ostróg” kwotę 38 768,40 zł.

Dyrekcja podjęła decyzję, że uzyskane środki przeznaczone zostaną na wymianę złoża w filtrze obiegu SUW 4. Wymiana złoża węgla aktywnego musiała zostać poprzedzona montażem falownika. W innym przypadku przy płukaniu nastąpiłoby wypłukanie węgla aktywnego do kanalizacji. W tej sytuacji Dyrektor podjął decyzję o zakupie i montażu falowników na wszystkich obiegach oraz zakupie węgla aktywnego w ilości, na którą pozwalała pozostała kwota z dotacji. Pozostałą część złoża potrzebną do sfinalizowania wymiany w obiegu SUW 4 zakupiono w ramach budżetu OSiR.

Nie były to jedyne działania podjęte w celu poprawy standardów funkcjonowania aquaparku. Ośrodek stale pracuje nad polepszeniem stanu wody. Regularnie wykonywane są jej badania w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu. Jakość wody jest stale monitorowana. Odchylenia od obowiązujących norm są natychmiast korygowane.

Bakteria legionelli została usunięta dzień po wykryciu. Po wykonaniu czynności naprawczych niezbędne jest pobranie i przekazanie próbek do badania. Okres dojrzewania bakterii to 10 dni. Obiekt można udostępnić po uzyskaniu oficjalnego wyniku o stanie wody i tak też się stało.

Należy pamiętać, że funkcjonowanie aquaparku nie jest jedynym zadaniem prowadzonym przez OSiR. W gestii Ośrodka pozostaje wiele innych obiektów, z których każdy wymaga finansowania. Wśród nich jest również zmodernizowany w zeszłym roku stadion lekkoatletyczny.

W ramach zeszło rocznego budżetu Ośrodek przeznaczył kwotę 201 648,99 zł brutto na prawidłowe funkcjonowanie krytej pływalni.

Ośrodek jest zakładem budżetowym powołanym do realizacji zadań statutowych gminy. Jego działanie ma służyć wszystkim raciborzanom i dostarczać usługi na najwyższym poziomie zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym nasze miasto. Wierzę, że nam wszystkim zależy, aby funkcjonował bez zarzutu.

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza

Marcin Fica

Marcin Fica

Radny Miasta Racibórz