środa, 22 stycznia 2020

imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego

RSS

Wynajem miejsc parkingowych dla pracowników. Czy podlega oskładkowaniu?

27.11.2018 16:50 | 0 komentarzy | (s)

Przedsiębiorca zamierza wynająć dla pracowników i zleceniobiorców miejsca parkingowe. Będzie to dla nich korzyść materialna, którą będą mogli nabyć po cenie niższej niż detaliczna. Czy należy ją oskładkować?

Wynajem miejsc parkingowych dla pracowników. Czy podlega oskładkowaniu?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przedsiębiorca planuje zmianę siedziby firmy w związku z wynajęciem nowo oddawanej przestrzeni biurowej. W związku z relokacją siedziby firmy dojdzie do utrudnienia komunikacyjnego związanego z dostępem do miejsc parkingowych, dotyczących w równej mierze pojazdów należących do przedsiębiorcy, jak i będących własnością pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych u niego.

Przeczytaj także:

Jaki był problem?

Ponieważ nowa lokalizacja nie zapewnia wystarczającej ilości miejsc parkingowych przedsiębiorca zamierza wynająć kilkadziesiąt miejsc parkingowych na parkingu znajdującym się w pobliżu nowej lokalizacji. Część miejsc parkingowych zostanie wykorzystana na potrzeby własne przedsiębiorcy, a część zostanie udostępniona pracownikom i zleceniobiorcom po cenie niższej niż detaliczna. Pracodawca dofinansuje tym osobom możliwość nabycia świadczeń parkingowych w ramach zawartej przez przedsiębiorcę umowy najmu w wysokości 50% ceny wynikającej z omawianej umowy. Każda osoba uprawniona będzie miała możliwość nabycia prawa do korzystania z jednego miejsca parkingowego.

Przedsiębiorca podkreśla, że właściwe przepisy będą dotyczyć zarówno pracowników jak i zleceniobiorców. Wysokość oraz zasady dofinansowania będę określone w przepisach o wynagradzaniu.

Przedsiębiorca ma zamiar potrącać należność, która nie będzie dofinansowana z wynagrodzenia należnego pracownikom i zleceniobiorcom.

Przeczytaj także:

Wartość dofinansowania miejsc parkingowych ponoszona przez wnioskodawcę, będzie stanowić przychód dla korzystających z nich osób uprawnionych, który zostanie doliczony do ich wynagrodzenia.

Jakie było pytanie przedsiębiorcy?

Wnioskodawca zastanawia się, czy wartość dofinansowania miejsc parkingowych na rzecz powyższych osób powinna stanowić podstawę wymiaru składek w sytuacji, gdy osoby te z tego tytułu ponoszą częściową odpłatność a uprawnienie do nabycia tych świadczeń zostało uregulowane w przepisach o wynagradzaniu.

Przeczytaj także:

Co sądził na ten temat przedsiębiorca?

W jego opinii wartość dofinansowania miejsc parkingowych przez wnioskodawcę na rzecz osób uprawnionych, dzięki którym otrzymują oni korzyść materialną ze względu na cenę niższą niż detaliczna, nie powinna stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli osoby uprawnione ponoszą z tego tytułu częściową odpłatność a uprawnienie do nabycia tych świadczeń zostało uregulowane w przepisach i wynagradzaniu.

Co uważał ZUS?

Zakład uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Nie podlega oskładkowaniu wartość udostępnionego pracownikom i zleceniobiorcom świadczenia w postaci miejsc parkingowych na parkingu znajdującym się w pobliżu nowej lokalizacji wnioskodawcy w części finansowanej przez przedsiębiorcę.

Interpretacja ZUS z 21 września 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1039/2018)

Anna Kostecka
PortalFK.pl

Materiał zewnętrzny