Niedziela, 17 lutego 2019

imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa

RSS

Idzie zima. Kupujcie dodatkowy pojemnik na popiół

12.09.2018 12:20 | 4 komentarze | acz

Od października do kwietnia, raz w miesiącu od mieszkańców Rybnika odbierana będzie osobna frakcja odpadów – popioły i żużel. Mieszkańcy zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowy pojemnik w kolorze szarym z napisem "popiół", służący do segregacji tej frakcji.

Idzie zima. Kupujcie dodatkowy pojemnik na popiół
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W ubiegłym roku w kilku dzielnicach miasta odbiór taki prowadzony był w ramach projektu pilotażowego. Program ten, promujący zbieranie popiołów z palenisk domowych w sposób selektywny w dzielnicach Niewiadom, Niedobczyce oraz Zebrzydowice, cieszył się sporym powodzeniem mieszkańców. Dlatego już od najbliższego sezonu zimowego zbiórka taka będzie prowadzona w całym mieście.

Nowa frakcja odpadów podlegająca segregacji - popiół i żużel - odbierana będzie w okresie zimowym (od 1 października do 30 kwietnia) raz w miesiącu. W okresie letnim, ze względów ekonomicznych odpady te odbierane będą łącznie z odpadami zmieszanymi. W kwietniu i październiku dodatkowo wprowadzony zostanie jeden odbiór odpadów (popiołu i żużla), natomiast odbiór odpadów zmieszanych w tych miesiącach pozostanie nie zmieniony.

Co ważne, wprowadzenie odbioru „popiołów i żużli” nie spowoduje zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

Warto dodać, że wprowadzenie nowego rodzaju odpadów podlegających segregacji podyktowane jest ograniczeniem ilości składowanych odpadów komunalnych, efektywniejszym przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz ograniczeniem kosztów opłat środowiskowych.