środa, 20 czerwca 2018

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

„Tygiel”-szkoła z tradycjami

27.06.2017 12:10 | 0 komentarzy | EK

Zespół Szkół Technicznych (popularny “TYGIEL”) to szkoła z tradycjami, licząca ponad 65 lat. Fachowa i profesjonalna kadra nauczycielska ZST gwarantuje wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami corocznych egzaminów maturalnych i zawodowych.

„Tygiel”-szkoła z tradycjami
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Posiadamy liczne certyfikaty świadczące o wysokiej jakości pracy naszej placówki m.in. Certyfikat Jakości ISO 9001:2008.

Bogatą tradycję szkoły rozwija Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół TG i ZST, integrując środowisko absolwentów i wspierając działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły.

Rok szkolny w ZST obfituje w liczne imprezy o charakterze kulturalnym, regionalnym i sportowym. Co roku organizujemy otrzęsiny i pasowanie na ucznia, Szkolny Tydzień Edukacji Regionalnej, Jasełka, Dzień Ziemi i Dzień Sportu. Odbywają się uroczyste akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 11 Listopada, Dnia Szkoły, pożegnania absolwentów.

Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, wycieczkach edukacyjnych i w obozie zimowym. Laureaci konkursów pozaszkolnych oraz prymusi są honorowani odznaką "Primus Inter Pares". Szkoła organizuje też sesje i konferencje naukowe. W Muzeum Szkolnym można obejrzeć ciekawe ekspozycje poświęcone kulturze Śląska oraz historii szkoły, miasta i regionu.

Szkoła dysponuje ponad 60 salami dydaktycznymi, wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny. Posiadamy pracownie mechatroniczne, elektryczne, górnicze, samochodowe, informatyczne, odnawialnych źródeł energii oraz doradztwa zawodowego wyposażone w nowoczesne urządzenia wykorzystywane w przemyśle.

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej, siłowni, sali fitness bądź na jednym ze szkolnych boisk.

W poszukiwaniu książek można udać się do szkolnej biblioteki i skorzystać z bogatego księgozbioru, a także z darmowego dostępu do Internetu.

W szkole prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego, na których uczniowie przy pomocy pedagogów mogą określać swoje plany na przyszłość oraz planować swoją ścieżkę edukacji zawodowej.

W ZST prowadzone są zajęcia promujące nauczanie na odległość przy użyciu platformy zdalnego nauczania. Uczniowie mają do wyboru nauczanie dodatkowych języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego. W budynku działa bufet. Rodzice i uczniowie mają udostępniony internetowy system kontroli frekwencji i postępów w nauce dzięki dziennikowi elektronicznemu.

Uczniowie aktywnie pracują w ramach Samorządu Szkolnego, organizując wiele imprez szkolnych jak również reprezentując szkołę w regionie. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w wielu konkursach zawodowych i olimpiadach odnosząc znaczące sukcesy. Uczniowie mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w kołach komputerowych, sportowych, przedmiotowych oraz plastycznych, dziennikarskich i teatralnych. Prowadzimy od wielu lat współpracę z partnerskimi szkołami za granicą.

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku ściśle współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami i firmami.

Efektem starań są podpisane umowy oraz gwarancje pracy dla absolwentów.

Działania te zostały nagrodzone zdobyciem „Czarnego Diamentu”, prestiżowej nagrody dla najlepszego przedsiębiorstwa regionu śląskiego.

Ponadto z okazji Jubileuszu 60-lecia w 2010 szkoła została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a obecnie posiada certyfikat Polish Product - Technikum Roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 oraz tytuł złotej szkoły 2014 i 2015 i srebrnej szkoły 2016 i 2017 w kategorii najlepsze Technika w Polsce.

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku to jedna z największych szkół Województwa Śląskiego, powstał w 1950 roku. Zlokalizowany jest w centrum Rybnika w bliskiej odległości od węzła komunikacyjnego Plac Wolności i dworca PKP.

Szkoła posiada duże doświadczenie w kształceniu zawodowym oraz ogólnokształcącym na różnych poziomach. Kształcimy w perspektywicznych kierunkach odpowiadających potrzebom rynku pracy. Szkolnictwo zawodowe i związane z nim górnictwo, mechatronika, elektryka, informatyka, spedycja, odnawialne źródła energii, chłodnictwo i klimatyzacja, mechanika oraz motoryzacja dają podstawę dla rozwoju naszej szkoły, która przygotowuje kadrę zawodową do tych dziedzin życia.

Dbamy o pełną ścieżkę edukacyjną tak, aby każdy, kto rozpocznie u nas naukę, niezależnie od posiadanego przygotowania, mógł zdobyć wykształcenie zawodowe, uzyskać tytuł technika i zdać egzamin maturalny.

Nasi absolwenci są naukowymi pracownikami wyższych uczelni, zajmują stanowiska w administracji państwowej i samorządowej, prowadzą własne firmy.

Szkoła posiada status Technikum Akademickiego dwóch uczelni - Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Tekst sponsorowany