Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Zwycięski Florian powiatu wodzisławskiego

Zapraszamy do internetowego konkursu na najlepszego druha OSP powiatu wodzisławskiego organizowanego przez Posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego.

Zwycięski Florian powiatu wodzisławskiego

REGULAMIN

1. Cel konkursu i organizator:

Konkurs ma na celu wyłonienie, w głosowaniu internetowym, najlepszego druha OSP w powiecie wodzisławskim, który podczas swojej służby wykazał się konkretnymi i skutecznymi działaniami. Ponadto celem konkursu jest promowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wśród mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Organizatorami konkursu są Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek, Tadeusz Skatuła starosta powiatu wodzisławskiego. Współorganizatorem jest Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu wodzisławskiego. 

2. Uczestnicy i zasięg:

Konkurs skierowany jest do druhów OSP w powiecie wodzisławskim. Do konkursu zgłosiło się 15 jednostek OSP z powiatu wodzisławskiego.

3. Czas trwania konkursu:

  • 22 marzec - 31 marzec wybór kandydatów w poszczególnych jednostkach OSP
  • 28 kwietnia - 31 maja 2011 r. głosowanie na portalu www.nowiny.pl
  • czerwiec - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wyjazd do Sejmu

Przebieg konkursu: 

Kandydaci typowani są w poszczególnych jednostkach OSP powiatu wodzisławskiego. Każda jednostka OSP wskazuje jednego druha, który będzie reprezentował ją w konkursie. Kandydat prześle drogą elektroniczną swoje zdjęcie wraz z krótką informacją na swój temat obejmującą jego działalność w OSP (wg załączonego wzoru).

Wszyscy kandydaci zostaną przedstawieni na portalu internetowym www.nowiny.pl oraz w gazecie "Nowiny Wodzisławskie". Głosowanie odbędzie się na portalu internetowym www.nowiny.pl. Wygrają trzej kandydaci, którzy uzyskają największą kolejno ilość głosów i uzyskają tytuł "Zwycięskiego Floriana". 

4. Nagrody:

Fundatorem nagród jest ORGANIZATOR. Dla trzech kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów - wyjazd do Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego oraz Brukseli, Leuven i Brugii. Wyjazd odbędzie się wiosną 2012 roku na zaproszenie Posła do Parlamentu europejskiego Jerzego Buzka

5. Forma dotarcia: 

  • spotkanie z Prezesami Gminnymi OSP: 
  • za pośrednictwem Burmistrzów i Wójtów, Komendantów i Prezesów Powiatowych i Gminnych OSP
  • rozwieszenie plakatów w jednostkach OSP oraz w Urzędach Gmin i Miast, sklepach i wszystkich miejscach, zgodnie z prawem i za zgodą właścicieli. 
  • informacje na portalach internetowych w prasie i w mediach. 
  • Inne formy reklamy

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny lub dokonania zmian regulaminu.

 


KANDYDACI:

Jacek Jędrzejek

OSP Biertułtowy
Liczba lat służby w OSP (która OSP): OSP Biertułtowy od 1980 r. (31 lat). Pełnione funkcje w OSP: przygodę z OSP zacząłem jako członek MDP, a później Sekretarz, Naczelnik, Prezes, Naczelnik. Odznaczenia: Medal; brązowy, srebrny i złoty "Za zasługi dla pożarnictwa", Medal "Zasłużony dla Ochrony ppoż. powiatu Wodzisławskiego, Wzorowy Strażak.

Gerard Kurzidem 

OSP Buków
ur. 30.10.1961 r. Wstąpił do straży w 1984 r. Obecnie naczelnik OSP Buków. Odznaczony srebrnym medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Grzegorz Student 

OSP Czyżowice
W straży pożarnej od 1970 r jako członek drużyny młodzieżowej. Od 2001 roku Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach (do nadal), Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gorzycach (do nadal) oraz Członek Zarządu Oddziału Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Uczestnik gaszenia pożarów lasów w Olkuszu, Miasteczku Śląskim oraz Kuźni Raciborskiej. Brał udział w akcji powodziowej 1997 r. na terenie powiatu Wodzisławskiego (odznaczony medalem za zwalczanie powodzi - 1997. Pozostałe odznaczenia to: Strażak Wzorowy, Brązowy Medal za zasługi dla poż; Srebrny Medal za zasługi dla poż, Złoty Medal za zasługi dla poż; Odznaka Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego - 2010 r.

Adam Kubica

OSP Gogołowa
Od 47 lat członek OSP Gogołowa. W latach 1984 - 2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu OSP Gogołowa, obecnie członek zarządu. Posiadane odznaczenia: "Strażak Wzorowy", "Za zasługi w współzawodnictwie", Złoty Srebrny i Brązowy "Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa".

Zbigniew Cieślik

OSP Krzyżkowice
27 lat i jest członkiem OSP Krzyżkowice. Wstępując w szeregi OSP miał 11 lat. Tam jako członek MDP doskonalił się z wiedzy pożarniczej zarówno od stromy praktycznej jak i merytorycznej. Za wyniki i zaangażowanie otrzymał brązową odznakę MDP. Z biegiem czasu, po ukończeniu odpowiednich kursów i szkoleń, stał się czynnym strażakiem uczestniczącym w działaniach ratowniczo - gaśniczych. W chwili obecnej jest członkiem zarządu sekretarzem już drugą kadencję. Posiada stopień dowódcy sekcji, tytuł ratownika pierwszej pomocy medycznej. Za dotychczasową służbę w OSP otrzymał odznakę Strażak Wzorowy oraz brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.

Bernard Burek

OSP Lubomia
30 lat służby w Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, 40 lat służby w Ochotniczej Straży Pożarnej od 1970 roku członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Nieboczowach a od roku 1979 jako członek OSP Lubomia następnie zastępca Naczelnika później Wiceprezes a od roku 2001 pełni funkcję Prezes. Od 1991 roku Komendant Gminny Związku OSP RP w Lubomi. W roku 1989 srebrna odznaka "Zasłużony W Rozwoju Województwa Katowickiego", 1989 r. brązowy medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" , 1991 r. odznaka honorowa "Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa", 1992 r. srebrny medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa", 1997 r. "Brązowy Krzyż Zasługi", 1998 r. złoty medal "Za Zasługi Dla Pożarnictwa", 1198 r. złota odznaka "Za Zasługi W Zwalczaniu Powodzi", 2001 r. odznaka "Strażak Wzorowy", 2004 r. "Srebrny Krzyż Zasługi", 2005 r. brązowa odznaka "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej", 2006 r. medal "Zasłużony Dla Ochrony P.POŻ Powiatu Wodzisławskiego" 2006 r. brązowy medal " Za Zasługi Dla Obronności Kraju", 2008 r. złoty medal " Za Długoletnią Służbę", 2010 r. medal " Za Ofiarność I Odwagę".

Roman Stanisław Bura

OSP Mszana
Liczba lat służby: 37 lat, od 1974 r. do 1978 r. członek MDP, od 1978 r. ochotnik i ratownik OSP Mszana. Pełnione funkcje w OSP: od 1982 do 1990 członek zarządu i opiekun drużyn młodzieżowych, od 1990 do 1994 komendant OSP, od 1994 do 2002 prezes OSP, od 2002 do 2011 prezes zarządu oddziału gminnego, od 2002 do 2006 członek prezydium zarządu oddziału powiatowego w Wodzisławiu Śl., od 2006 do 2011 członek komisji rewizyjnej zarządu oddziału powiatowego w Wodzisławiu Śl. Odznaczenia: 1988 r. srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa, 1990 r. odznaka wzorowy strażak, 1991 r. odznaka za zasługi we współzawodnictwie ppoż, 1992 r. złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, 1997 r. brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa.

Patryk Hiltawski

OSP Olza
liczba lat służby w OSP: 6 lat OSP Olza. pełnione funkcje w OSP: zastępca Naczelnika. Odznaczenia: Brak

Piotr Stanisław Maciuga

OSP Radlin
W OSP Radlin II od 41 lat. Naczelnik OSP Radlin II od 1982 roku. Odznaczenia: Odznaka "Strażak Wzorowy", Medal za Zasługi dla Poż., Srebrny medal za Zasł. dla Poż., Zloty medal za Zasł. dla Poż., Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy medal "Za zasługi dla Obronności Kraju", Brązowa odznaka "Zasłużony dla Ochrony Ppoż.", Medal Zasłużony dla ochrony P.poż. pow. Wodzisławskiego.

Jerzy Lucjan Glenc

OSP Rogów
Liczba lat służby w OSP: od 16 roku życia - 35 lat. Pełnione funkcje: w OSP: 1975 - wstępuje w szeregi OSP Rogów jako członek Drużyny Młodzieżowej, 1979 - kierowca konserwator samochodu bojowego, 1992 - uczestnik gaszenia pożaru lasów w Olkuszu, Imielinie i Kuźni Raciborskiej, 1997, 2009, 2010 - uczestnik akcji p.powodziowej, 1993 do nadal - prezes OSP w Rogowie, 2001 do nadal - komendant gminny ZOSP RP. Odznaczenia: brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, złoty medal za zasługi dla pożarnictwa, brązowy i srebrny medal za ratowanie ludzi i mienia, odznaka honorowa "Zasłużony dla ochrony p. pożarowej powiatu wodzisławskiego".

Andrzej Tanżyna

OSP Syrynia
Liczba lat służby w OSP: od 1968 do nadal tj. 43 lata. Pełnione funkcje w OSP: Członek MDP, Członek Czynny, Sekretarz Zarządu OSP, Naczelnik OSP, 3 kadencja Prezesa Gminnego. Odznaczenia: Wzorowy Strażak, Brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Medal Zasługi Dla Powiatu Wodzisław w Ochronie Przeciw Pożarowej, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zwalczania Powodzi.

Eugeniusz Kucza 

OSP Turza Śląska
21 lat OSP Turza Śląska. Pełnione funkcje: 1990-1996 skarbnik OSP Turza Śl., 1996-2005 sekretarz OSP Turza Śl., 2005- nadal prezes OSP Turza Śl., 2001 sekretarz Zarz. Gm. ZOSP RP w Gorzycach, 2006- nadal członek Zarz. Pow. ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. Odznaczenia: Wzorowy strażak, Brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla Pożarnictwa, Zasłużony dla ochrony Ppoż. Powiatu wodzisławskiego.

Henryk Rassek

OSP Zawada
Liczba lat służby w OSP: 46lat (od 1965 roku) OSP Wodzisław Śląski - Zawada. Pełnione funkcje w OSP: strażak, dowódca sekcji, z-ca naczelnika, naczelnik. Odznaczenia: Wzorowy Strażak; Brązowy, srebrny, złoty - Za Zasługi dla Pożarnictwa; Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa; Srebrny medal zwalczania powodzi; Srebrna odznaka - Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego.

 

Majchar Henryk

OSP Pszów
Urodzony 2.12.1949 roku. Do OSP Pszów wstąpił w roku 1967. Zawodowo pracował w zakładowej jednostce pożarniczej przy KWK „Anna” w Pszowie. Obecnie jest emerytem. Pasjonat pożarnictwa oraz związanego z nim sportu pożarniczego. Startował w szeregu zawodach szczebla wojewódzkiego, strefowego i krajowego, m.in. z zawodów w roku 1980 w Poznaniu wspólnie z drużyną uplasował się na II miejscu i jako nagrodę przywieziono wtedy do Pszowa samochód bojowy Star GBA 2,5/16. Od roku 1993 był dowódcą drużyny, która startowała w eliminacjach krajowych do czterech olimpiad pożarniczych CTIF w Berlinie, w Herning w Danii, w Kopio w Finlandii i w Varażdin w Chorwacji i wywalczył z nią 1 srebrny i 3 złote medale. Ponadto na międzynarodowych zawodach w Austrii i w Niemczech zdobył srebrne i brązowe odznaki wyszkolenia bojowego. Brał również udział w prawie wszystkich większych akcjach ratowniczo-gaśniczych z udziałem pszowskiej jednostki m.in. w pożarze lasów w rejonie Olkusza i Imielina oraz Kuźni Raciborskiej w roku 1992, a także w kilku akcjach powodziowych w rejonie rzeki Olzy i Odry. Posiada wyszkolenie pożarnicze w stopniu naczelnika i pełnił tę funkcję od roku 1997 do 2011. Przedtem wypełniał obowiązki zastępcy naczelnika przez rok. Według statutu jednostki jako naczelnik pełnił także funkcję wiceprezesa. Dodatkowo w latach 1989 do 2005 oraz od 2011 jest gospodarzem pszowskiej straży. Współtworzył powołaną w pszowskiej straży Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT). Od roku 2001 jest dowódcą Wodzisławskiej Powiatowej Kompanii Reprezentacyjnej Strażaków Ochotników. Pododdział ten został utworzony z druhów oddelegowanych do niej z prawie wszystkich 33 jednostek ochotniczych powiatu wodzisławskiego. Był także jednym z kilku współtwórców partnerskich kontaktów pomiędzy pszowskimi strażakami, a ich kolegami z czeskiego Melća w rejonie Opawy. Swoje doświadczenie przekazuje także członkom drużyn młodzieżowych działających przy pszowskiej jednostce, zaś pasję pożarniczą synowi Dariuszowi. W dowód tak wszechstronnej działalności na niwie pożarniczej został uhonorowany m.in. brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi, brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaką honorową „Zasłużony dla rozwoju miasta Pszów”, „Zasłużony dla ochrony p. poż. powiatu wodzisławskiego” oraz odznaczeniami czeskimi za współpracę międzynarodową.  

Piotr Oleś 

OSP Radoszowy
Wysługa: 20 lata służby w jednostce OSP "Radoszowy" (z czego 6 lat w MDP-Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej)-14 lat służby w akcjach ratowniczych. Pełnione funkcje: z-ca naczelnika obecnie skarbnik. Odznaczenia: odznaka MDP brąz, wzorowy strażak, wysługa lat, brąz-srebro-złoto za zasługi dla pożarnictwa, odznaka HDK (Honorowy Dawca Krwi). Kwalifikacje: ratownik przedmedyczny PSP (kurs na podstawie kwalifikacji Państwowej Straży Pożarnej).

Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesłane przez organizatora.

112 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Goofy (83.10. * .187) 30.06.2011 13:14

Gratuluję zwycięzcy . Co do kolegów strażaków z Pszowa i Biertułtów , będąc w tych jednostkach jako Strażak moge powiedzieć że są naprawdę społecznikami i ludźmi z ogromnym Serduchem dla innych.
Co do Pana Majchara to dziękuje mu za to czego mnie nauczył :)
Jackowi też dziękuje za wspólnie spedzony czas w OSP .
Niestety zdrowie nie pozwoliło na dalszą współmpracę :(
A do osób zawistnych
SAMI ZACZNIJCIE ROBIĆ COŚ DLA INNYCH .
Pozdrawiam wszystkich Strazaków i życzę im wszystkiego dobrego :))

~iiiiiiiiii (91.200. * .132) 13.06.2011 02:18
oceniono 5 razy
-1
Zgłoś

mogę powiezieć jedno: Zawsze najlepszy jest Pszów:):):)

~swd60 (91.200. * .92) 04.06.2011 21:31
oceniono 3 razy
1
Zgłoś

gratulacje do nacza ciekawe co z bruksele przywiezie?

~Podpisz się... (213.77. * .229) 02.06.2011 14:39

obserwowałem do samego końca rywalizację i drugi był Pan Bura, a na trzecim miejscu Pan Student

~Ania:):) (91.200. * .132) 02.06.2011 09:22
oceniono 8 razy
2
Zgłoś

Serdeczne Gratulacje dla zwycięzcy:) Pan Majchar Górą ( wiadomo)
gratulacje również dla bardzo inteligentnych ludzi, którzy pisali takie durne, i mało znaczące komentarze. Widać w czym jesteście najlepsi (barany)

~OSP Rydułtowy (83.30. * .11) 01.06.2011 15:18
oceniono 5 razy
3
Zgłoś

Gratulacje dla Henryka Mjchara !!
A jakie są dalsze wyniki kto jest 2 i 3 ?? Bo tylko obsmarowujecie zasłużonego zwycięzcę a o dalszych miejscach nic nie łychac.

~łoszukaniec (87.101. * .19) 01.06.2011 14:16
oceniono 49 razy
-43
Zgłoś

Komentarz poniżej pewnego poziomu [Wyświetl komentarz] Tu mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić że nie brał udziału w glosowaniu wodzisławskim żaden informatyk.Czemu tak twierdze?Bo gdyby jakikolwiek tu się objawił to głosów zwycięzca miałby nie te 10 000 z kawałkiem ale pewnie ze 50x więcej i narastałyby nie po 100-200 na dzień a 100 na minutę.

~Adam (79.163. * .9) 01.06.2011 12:46
oceniono 11 razy
9
Zgłoś

Jak już ktoś wcześniej napisał, WSZYSCY PRZEDSTAWIENI DO KONKURSU SĄ ZWYCIĘZCAMI i szanowanymi druhami w swoich miejscowościach. GRATULUJĘ I CHYLĘ PRZED WAMI CZOŁA. Pszowscy strażacy zawsze pokazują klasę - w działaniu i w zabawie: na olimpiadach pożarniczych, podczas różnych uroczystości i usuwania zagrożeń, w kampanii honorowej, itp.. Widać ich w Pszowie, praktycznie zawsze, gdy są potrzebni i przydatni. Czasem też tylko na nich można liczyć... Dlatego mieszkańcy stoją za nimi murem. Pan Majchar jest jednym z najbardziej znanych i szanowanych w Pszowie strażaków, toteż wynik nie powinien dziwić. Inna sprawa, że konkurs był źle zorganizowany, a obserwowane wypaczenia można było przewidzieć i im zapobiec. Wszystkich i tak nie mógł zadowolić, bo szanse byłyby nierówne, choćby ze względu na wielkość miejscowości (chyba, że głosy liczone w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców, ale to już jest inna bajka). Jedni mieli fajną zabawę, inni mogli wreszcie wyrzucić z siebie drzemiącą zajadłość. Ja się dobrze bawiłem, zwłaszcza czytając komentarze, niestety często krzywdzące wyróżnionych (zawiść?). Agresja jest objawem własnej słabości. Jeśli były jakieś przekręty informatyczne, to nie sądzę, by ich autorami byli wytypowani druhowie. Czy wygrali informatycy, jak sugerowano już wcześniej? Jeśli tak, to pszowscy okazali się najlepsi - tak jak strażacy - brawo! Mieli się poddać i ustąpić innym?

~zzz (87.239. * .60) 01.06.2011 11:05
oceniono 8 razy
0
Zgłoś

jjjak kto ten który miał informatyka i stworzył mu odpowiedni skrypt do ggłosowania gdzie 2 tys głosów w godzine

~lola (91.200. * .51) 01.06.2011 10:41

kto wygrał??

~xxl (91.195. * .38) 01.06.2011 06:44
oceniono 2 razy
0
Zgłoś

hmm... tyyyyyle kandydatów i głosów a tylko jedno podziękowanie....?

~Redakcja (93.105. * .206) 01.06.2011 00:03
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Głosowanie zostało zakończone.

~Pracownik KWK Rydułtowy (89.200. * .107) 31.05.2011 23:55
oceniono 4 razy
2
Zgłoś

Przejeżdżając przez pszów było widać pełno plakatów aby głosować na Hyńka. Widać ich działalność.

~łoszukaniec (87.101. * .19) 31.05.2011 23:54
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

@ Kabociorz I super poprzednio to ironicznie trochę miało być bo naprawdę to widać że to ręczna robota (bez skojarzeń proszę)

~erih (79.189. * .78) 31.05.2011 23:52
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Hynio pośli karta ste Brukselki...:)

~łoszukaniec (87.101. * .19) 31.05.2011 23:50
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

A tam jeszcze 10 min zostało ,kumaty człowiek da rade jakieś 5-6 tysięcy głosów natrzaskać więc może i 50k pęknie

~Kabociorz (77.255. * .133) 31.05.2011 23:50
oceniono 4 razy
0
Zgłoś

Mogę Cię zapewnić, że na Pana Majchara pracuje sztab ludzi, z których tylko jeden ma wykształcenie średnie informatyczne, a do tego poszedł na noc do pracy. Nie ma żadnych pętli założonych, jest to tylko ciężka ludzka praca osób mu przychylnych, którzy pełni podziwu dla jego wieloletniej służby postanowili mu zrobić miłą niespodziankę. Ot, cała historyja. Pozdrawiam

~ero (77.255. * .133) 31.05.2011 23:44
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

50K wejść na stronę... już jest tysiaczek dołożony...
50K głosów chyba nie pęknie... a szkoda

~łoszukaniec (87.101. * .19) 31.05.2011 23:41
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Gdzie pękło 50K???Swoją drogą jeżeli u p.Majchara głosowaniem zajmował się informatyk to powinien iść do zwolnienia bo serwer nowin pozwala na znacznie więcej niż te 10K głosów,vide rybnicki konkurs

~ero (77.255. * .133) 31.05.2011 22:56
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

Pękło 50K... jestem z Was dumny

~Podpisz się... (83.26. * .75) 31.05.2011 15:32
oceniono 1 raz
-1
Zgłoś

chcialem wziasc udzial w konkursie dobrze ze tego nie zrobilem
jak sie nie dzieje nic zle a jak sie cos dzieje to takie teksty jak ponizej ;-(

~J.J (91.195. * .38) 31.05.2011 13:23
oceniono 29 razy
-17
Zgłoś

Dziękuję Wszystkim za oddane głosy, a zwycięscy gratuluję i życzę miłej wycieczki do Sejmu RP i Brukseli. Pozdrawiam Jacek Jędrzejek.

~Życzliwy członkom OSP (79.188. * .100) 31.05.2011 12:55
oceniono 1 raz
1
Zgłoś

Nie rozumiem tych emocji jakie kierują tymi wszystkimi którzy wpisali swoje komentarze poniżej, pretensji nie należy mieć do ludzi którzy głosują po kilka czy kilkadziesiąt razy bo skoro są takie możliwości to dlaczego nie? . Tym bardziej, że nie jest to zabronione regulaminem. Moim zdaniem trzeba sobie zadać pytanie, po co ten konkurs, przecież w tym gronie - gronie strażaków, czy ludzi związanych ze strażą wszyscy doskonale wiemy kto jest dobry a kto nie. Cały ten konkurs to nic innego jak tylko ukryta kampania wyborcza Pana Posła Gadowskiego zupełnie nie związanego z powiatem wodzisławskim, (gdzie są posłowie z naszego regionu). Zresztą wystarczy przeczytać ostatnie dwa zdania umieszczone pod notkami kandydatów, - "Organizatorem konkursu jest Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesłane przez organizatora." Dziwię się tylko strażakom, że pozwalają sobą manipulować i siać ferment pomiędzy członkami OSP oraz Panu Staroście Powiatu Wodzisławskiego, że swim nazwiskiem podpisuje się pod takimi manipulacjami - a podobno ma działać dla dobra mieszkańców naszego powiatu.
Pozdrawiam wszystkich rozsądnych strażaków.

~STFU (87.101. * .19) 31.05.2011 11:28
oceniono 4 razy
-2
Zgłoś

Nazywanie kogoś oszustem za to że potrafi korzystać z komputera i ma świadomość jak działa takie glosowanie, to w świetle tego że w regulaminie głosowania nie ma żadnych ograniczeń co do sposobu w jaki można oddawać głosy , jest pomówieniem.Z resztą popatrzcie sobie na rybnicki konkurs tam jak widać nie bali się wykorzystywać wiedzy i umiejętności do osiągnięcia celu :) Oczywiście znaleźli się tez tacy co tak jak tu krzyczą o oszustwie.Frustraci których zawiść zżera że sami nie wpadli jak coś takiego zrobić teraz najbardziej będą krzyczeć ale gdyby im ktoś pokazał jak tak głosować aby nabijać sobie glosy to nie wstaliby od komputera prze 24 godziny na dobę

~red (79.189. * .210) 30.05.2011 21:58
oceniono 22 razy
-18
Zgłoś

tak jak wszysc

~red (188.137. * .211) 30.05.2011 21:54
oceniono 19 razy
17
Zgłoś

ale panu Studentowi ktoś nabija punktów

~kacuska (93.105. * .100) 26.05.2011 11:50
oceniono 32 razy
30
Zgłoś

no przecież o to chodzi żeby głosować !!!

~red (87.239. * .60) 26.05.2011 08:53
oceniono 69 razy
19
Zgłoś

znowu jednemu panu w godz 7-8.30 przybyło 100 głosów z jednego IP zapewne służbowe

~Podpisz się... (213.77. * .229) 24.05.2011 18:08
oceniono 15 razy
7
Zgłoś

żaden punkt regulaminu nie zabrania oddawania więcej niż jednego głosu na kandydata z tego samego numeru IP. Więc nie wiem o co tyle krzyku.

~red (188.137. * .211) 23.05.2011 17:51
oceniono 87 razy
63
Zgłoś

widzę że czołówce przybywa 200głosów w ciągu dnia połowa rano połowa wieczorem z dwóch różnych komputerów myślę że rano to z służbowych wieczorem z domowego a i tak na koniec wszystkie głosy z jednego IP zostaną zaliczone jako 1 głos myslę że wtedy to klasyfikacja się okaże prawdziwa

~pODPISAĆ SIĘ (89.25. * .19) 22.05.2011 12:06
oceniono 483 razy
19
Zgłoś

9 maja reprezentant Radlinoków ma parę procent-aż pewnej nocy wskakuje na prowadzenie....Czy nie tak było Panie ~radliniok?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

~radliniok (213.77. * .229) 22.05.2011 10:00
oceniono 489 razy
-17
Zgłoś

mam rozumieć że te wpisy głosujcie na Piotra Olesia mają zakamuflować dobijanie głosów w nocy? Bo przez cały dzień Oleś dostał 2 głosy a nagle w nocy 220 !

~_Rydułtowik_ (89.25. * .19) 22.05.2011 08:55
oceniono 301 razy
77
Zgłoś

Głosujcie na Piotrka Olesia !!!!!!

~aa (195.238. * .1) 20.05.2011 22:59
oceniono 14 razy
12
Zgłoś

To pan Grzegorz Student jak miał 1 roczek to był już członkiem OSP ciekawe??!!!!

~Radosz. (83.30. * .157) 20.05.2011 22:12
oceniono 304 razy
82
Zgłoś

Piotre Oleś - gratulacje,

~Podpisz się... (213.77. * .229) 16.05.2011 10:16
oceniono 21 razy
15
Zgłoś

nagrody też są wyszukane - wyjazd na koszt podatników polski do Sejmu RP i wyjazd na koszt obywateli unii europejskiej do parlamentu europejskiego. Ciekaw jestem ile pieniędzy z własnej kieszeni wyłożył Poseł - moim zdaniem ani złamanego grosza - wszystko fundusze reprezentacyjne Sejmu i UE

~Naczelny (83.26. * .40) 15.05.2011 21:52
oceniono 30 razy
30
Zgłoś

Rywalizacja wśród Strażaków na pewno budzi sporo emocji i wyzwala chęć zwycięstwa, oraz pragnienie udowodnienia sobie i innym że ta praca społeczna jest na prawdę potrzebna. Tak jest w przypadku zawodów, szkoleń i wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych. A po wszystkim wymiana doświadczeń przy kuflu piwa!!. Natomiast jeśli chodzi o ten konkurs, uważam że jest to wyłącznie kiełbasa wyborcza. A szczególnie nieuczciwy jest system głosowania, wystarczy trochę wiedzy informatycznej i nabijam głosy komu chcę. Druhowie nie dajmy się zwariować. Pozdrawiam

~misia (188.137. * .197) 15.05.2011 18:20
oceniono 13 razy
13
Zgłoś

trzeba brać przykład z kolegów z rybnika - głosują a nie wypisują obelgi na innych druhów - BRAWO RYBNIK!!! po raz kolejny pokazaliście klasę :)

~mszana (188.137. * .181) 15.05.2011 17:25
oceniono 98 razy
-18
Zgłoś

głosujcie ROMAN BURA

~ero (178.37. * .50) 15.05.2011 16:15
oceniono 9 razy
7
Zgłoś

~dd, widać, że nie czytałeś! :D
~obserwator w swoim ostatnim poście ma całkowitą i niezaprzeczalną rację!