Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Wycena firmy. Jak dokonać?

Wycena firmy może być dokonana niezależnie od formy prowadzenia działalności biznesowej. Wynika to z tego, że przedmiotem wyceny jest przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w każdej firmie, niezależnie od jej formy prawnej. Na dokonanie wyceny firmy ma wpływ ewidencja księgowa. Ewidencje uproszczone nie dostarczają pełnych informacji finansowych o przedmiocie wyceny.

Wycena firmy. Jak dokonać?

Poniżej opiszę kwestie związane przedmiotem wyceny, czyli przedsiębiorstwem, a w tym wpływ ewidencji księgowej na proces wyceny, oraz metody wyceny firmy.

Temat wyceny firmy poruszałem w wielu tekstach na moim blogu. Najważniejszy tekst na ten temat znajdziesz pod następującym adresem: www.private-equity.pl/wycena-firmy.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny

Każdą firmę można wycenić niezależnie od formy prawnej prowadzenia przez nią działalności biznesowej. Innymi słowy, wycena firmy w żaden sposób nie zależy od tego, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna czy może spółka z o.o.

Wynika to z tego, że przedmiotem wyceny zawsze będzie przedsiębiorstwo, które realizuje działalność biznesową w ramach dowolnej formy prawnej. W tym miejscu warto pokrótce zdefiniować czym jest przedsiębiorstwo.

Według kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo to zespół powiązanych ze sobą składników majątku materialnego, jak i niematerialnego, oraz zobowiązań, którego celem jest realizowanie działalności biznesowej.

Wycena firmy - wpływ ewidencji księgowej

Identyfikacja przedmiotu wyceny firmy, czyli przedsiębiorstwa i jego składników, nie następuje w sposób automatyczny. Na proces ten ma wpływ rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej. Stosuje się dwa typy ewidencji księgowej, czyli tzw. pełną księgowość i ewidencję uproszczoną. Każdy z wymienionych typów ewidencji księgowej dostarcza inny zestaw danych finansowych.

Pełna księgowość to typ ewidencji, który prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych (określanych też jako księgi handlowe). Ten typ ewidencji dostarcza dane finansowe o wysokim poziomie szczegółowości. Powoduje to, że wycena firmy na podstawie danych finansowych pozyskanych z ksiąg rachunkowych nie stanowi większego problemu.

Księgi rachunkowe są obligatoryjne dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej niezależnie od wielkości przychodów rocznych. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zobowiązana także na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza, jeśli osiągnie roczne przychody o równowartości dwóch milionów euro.

Ewidencja księgowa uproszczona

Ewidencja uproszczona to między innymi podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR), a także ryczałt i karta podatkowa. Ewidencję tę prowadzi się między innymi w jednoosobowej działalności gospodarczej, spółce cywilnej czy spółce jawnej. Najszersze dane finansowe w obszarze ewidencji uproszczonej dostarcza podatkowa księga przychodów i rozchodów.

KPiR dostarcza dane finansowe dotyczące przychodów i kosztów oraz majątku rzeczowego firmy. Nie odnosi się ona w ogóle do należności i zobowiązań firmy. Jeśli chodzi o zapasy to przepisy wymagają tylko spisu z natury, który jest przygotowywany raz do roku.

Powoduje to, że jednoznaczne stwierdzenie, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa na podstawie KPiR i innych rodzajów księgowości uproszczonej nie jest możliwe. Wynika to w dużej mierze z tego, że nie ma rozdziału pomiędzy majątkiem firmy a majątkiem prywatnym właściciela.

Wyodrębnienie majątku i zobowiązań firmy może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu dodatkowych informacji pochodzących od bezpośrednio właściciela firmy.

Wycena firmy – wybór metody

Kolejny krok w procesie wyceny, po jednoznacznym zidentyfikowaniu przedmiotu, to wybór metody, za pomocą której dokonywana jest wycena firmy. Wybór metody wyceny zależy między innymi od celu wyceny, specyfiki firmy i jej działalności biznesowej, etapu rozwoju, branży, otoczenia rynkowego, a także jej potencjału.

Wyceny firmy dokonuje się na podstawie czterech grup metod:

  • majątkowych,
  • dochodowych,
  • porównawczych (określanych często jako rynkowych),
  • mieszanych.

Wycena firmy w oparciu o podejście majątkowe polega w dużym uproszczeniu na ustaleniu wartości rynkowych lub odtworzeniowych poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Przykładowe metody majątkowe to metoda skorygowanych aktywów netto i metoda odtworzeniowa.

Metody dochodowe opierają się na założeniu, że wartość firmy jest równa jej przyszłym „dochodom gotówkowym”. Jedną z najczęściej stosowanych metod dochodowych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, czyli tzw. DCF (od ang. Discounted Cash Flows). Inne metody dochodowe to metoda zdyskontowanych dywidend i metoda zdyskontowanych zysków.

Grupa metod porównawczych zakłada, że rynek jest efektywny i podobne aktywa powinny być wyceniane na podobnym poziomie. Innymi słowy, zakłada się, że wartość danej firmy powinna być zbliżona do wartości firmy o podobnym profilu działalności. Tym samym, w celu ustalenia wyceny danej firmy poszukuje się porównywalnych firm giełdowych lub też wycen z transakcji sprzedaży podobnych firm.

Metody mieszane wykorzystują elementy metod wycen wymienionych powyżej, a przede wszystkim metod dochodowych i majątkowych.


Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w obszarze sprzedaży firmy, jej wyceny i pozyskiwania kapitału.

Materiał partnera