Gdzie będą się uczyć absolwenci podstawówek w nowym roku szkolnym?

19 lipca odbyła się symulacja i przydział kandydatów do szkół prowadzonych przez powiat raciborski. Zakwalifikowano ogółem do powiatu raciborskiego 1201 uczniów. Wolnych miejsc w dniu symulacji było 38.

Gdzie będą się uczyć absolwenci podstawówek w nowym roku szkolnym?
Wicestarosta raciborski Marek Kurpis (z prawej) nadzoruje oświatę Powiatu Raciborskiego

Łączna liczba oddziałów uruchomionych - 39

Rozkład procentowy naboru:

  • Licea Ogólnokształcące - 11 oddziałów - 28,2 %,
  • Liceum Sztuk Plastycznych - 1 oddział - 2,5 %,
  • Technika - 18 oddziałów - 46,2 %,
  • Branżowe Szkoły I Stopnia - 9 oddziałów - 23,1 %,

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - 6 oddziałów:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza - 5 oddziałów,

- Liceum Sztuk Plastycznych - 1 oddział,

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 6 oddziałów,

Zespół Szkół Ekonomicznych - 6 oddziałów:

- Technikum nr 1 w Raciborzu - 6 oddziałów,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - 11 oddziałów:

- Technikum nr 2 – 6 oddziałów,

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 5 oddziałów.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu - 10 oddziałów:

- Technikum nr 4 - 6 oddziałów,

- Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - 4 oddziały.

29 lipca nastąpiło ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach, czyli tzw. rekrutacja uzupełniająca.

Informacje na temat wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach są dostępne w szkołach.

Jak podało starostwo, w przypadku większego zainteresowania potencjalnych uczniów ponad poziom wolnych miejsc, organ prowadzący rozważy możliwość zwiększenia liczby oddziałów, głównie w szkołach branżowych.

Ludzie

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].