Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Gorzyce)

Każdemu kandydatowi na wójta, burmistrza, prezydenta w powiecie wodzisławskim zadaliśmy trzy pytania, dotyczące problemów, sposobów ich rozwiązania i najważniejszych priorytetów, którymi zamierzają się w nadchodzącej kadencji zająć. Dzięki temu czytelnik sam może ocenić, do którego kandydata mu najbliżej w kwestiach dotyczących jego gminy czy miasta. Może też porównać, który kandydat ma ciekawsze, a może bardziej realne propozycje. Każdy kandydat miał taką samą, ściśle określoną ilość miejsca na udzielenie odpowiedzi i od niego zależało czy ją wykorzystał. Odpowiedzi zamieściliśmy zgodnie z pozycjami kandydatów na listach Państwowej Komisji Wyborczej. Życzymy owocnej lektury! W trzecim odcinku prezentujemy gminę Gorzyce.

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Gorzyce)
Daniel Jakubczyk, Tymoteusz Kubica

Pytania:

1. Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

2. Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

3. Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

Gorzyce

Daniel Jakubczyk:

1. Spośród wielu wyzwań, przed którymi stanął nasz samorząd, ogromnie ważnym jest stan dróg gminnych i powiatowych oraz towarzyszącej im infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej oraz oświetlenia ulicznego. Gmina Gorzyce posiada na swoim terenie ponad 260 km dróg powiatowych i gminnych. Temat dróg, to temat najczęściej poruszany przez mieszkańców.

2. Wydatki majątkowe na drogi wynosiły w latach 2011-2014 około 5 mln zł, w obecnej kadencji (2015-2018) zwiększyliśmy je do 15 mln zł. Sposobem na rozwiązanie problemu jest utrzymanie nakładów na drogi na co najmniej dotychczasowym poziomie, z efektywnym wykorzystaniem środków zewnętrznych, po które skutecznie sięgamy. Zostały złożone kolejne wnioski o dofinansowanie do przebudów ul. Zamkowej w Gorzycach i ul. Raciborskiej od Gorzyc do Bełsznicy (powiat we współpracy z gminą). Widzę ogromne potrzeby w tym zakresie, kwoty mówią same za siebie.

3. Tymi priorytetami są: 1. dalsza budowa kanalizacji sanitarnej (trwa budowa 36 km sieci); 2. dalsza modernizacja infrastruktury drogowej (posiadamy już stosowne dokumentacje, zostały złożone kolejne wnioski o dofinansowanie); 3. ograniczenie niskiej emisji (inwestycje w termomodernizacje, wymianę źródeł ciepła i OZE, wsparcie gazyfikacji – te tematy są coraz ważniejsze dla mieszkańców); 4. inwestycje w rodzinę i rozwój oświaty (remonty i termomodernizacje szkół, przedszkoli i boisk, wyposażenie pracowni, wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3, zajęcia dodatkowe w szkołach i powszechna nauka pływania – troska o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży); 5. dążenie do komunalizacji niezbędnych do realizacji zadań nieruchomości skarbu państwa; 6. pełne uruchomienie strefy przemysłowej w Gorzyczkach. 7. dalsze obniżanie zadłużenia gminy przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu nakładów na inwestycje z optymalnym wykorzystaniem środków zewnętrznych. W obecnej kadencji zadłużenie zostało obniżone o ponad 10 mln zł, jednocześnie wzrosły nakłady na inwestycje o ponad 6 mln zł.

Tymoteusz Kubica:

1. Trudno określić najważniejszy problem z jakim boryka się Gmina Gorzyce gdyż problemów i potrzeb jest wiele. Podstawowym problemem jest zbyt mała ilość pozyskanych środków zewnętrznych jak również inwestorów,co przekłada się na zbyt małą ilość poczynionych inwestycji, prowadzących do zmniejszenia zadłużenia i poprawy życia mieszkańców. Pozyskanie większej ilości dotacji dałoby możliwość zintensyfikowania prac nad poprawą ekologii w regionie,a także rozwoju gminy pod względem społeczno-gospodarczym.

2. Celem nadrzędnym jest dążenie do pozyskania inwestorów, wspieranie lokalnego biznesu i uaktywnienie stref gospodarczych ( m.in. wsparcie dla gospodarczego wykorzystania doliny Odry poprzez budowę kanału Odra-Dunaj, a także centrum logistycznego w Gorzyczkach). W planach mam również utworzenie spółki gminnej lub międzygminnej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych, co pozwoli gminie zaoszczędzić środki wypłacane firmom zewnętrznym,a co za tym idzie, ograniczyć opłaty wnoszone przez mieszkańców.

3. Podczas swojej kadencji chcę być Wójtem w terenie,blisko ludzi i ich spraw poprzez cykliczne spotkania z mieszkańcami,co pozwoli mi poznać problemy każdego sołectwa, żeby bardziej efektywnie i sprawiedliwie dzielić środki na każde z nich. Chciałbym stworzyć miejsca wypoczynku dla rodzin poprzez budowę placów zabaw,ścieżek rowerowych,ale także miejsc pobytu dla dzieci do lat 3,których bardzo brakuje w naszej gminie. Nie można zapomnieć o ludziach starszych,niepełnosprawnych czy chorych-dobrą inicjatywą byłoby powstanie świetlic zapewniających dzienną opiekę nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi,a także uruchomienie powiatowego hospicjum. Ważną sprawą jest kontynuacja inwestycji w poprawę stanu dróg i chodników,kontynuacja programów ekologicznych, ale również zwiększenie bezpieczeństwa gminy,szczególnie miejsc objętych zagrożeniem powodziowym. Nade wszystko pragnę by Urząd Gminy był przyjazny jej mieszkańcom poprzez poprawę obsługi i wizerunku gminy,ale także poprzez jej rozwój.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~UVE (83.29. * .21) 18.10.2018 09:07
oceniono 2 razy
2
Zgłoś

Ten przedwyborczy sprawdzian Nowin jest nie na miejscu!
Jeżeli chcecie zabłysnąć to porównajcie poprzednie programy tych samych kandydatów i zadajcie pytanie dlaczego to co obiecywali w poprzednich kadencjach nie zostało zrealizowane!
Wtedy będziecie mieli rzeczywisty obraz tych ludzi.
Po co robić szopki i niepotrzebną nikomu sensacje , czy też te sprawdzany maja kogoś ośmieszać?
zajmijcie się rzeczywistymi problemami powiatu i gmin, czyli rodzinnymi klanami urzędników, informacjami kto z kim jest powiązany itd. wtedy macie konkret temat i poczytalność.