Rybniccy radni SRD: Knebluje nam się usta

Radni Samorządowego Ruchu Demokratycznego, i nie tylko oni, chcę odwołania przewodniczącego rady miasta.

Rybniccy radni SRD: Knebluje nam się usta

Na zakończenie ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta Rybnika, radny Michał Chmieliński złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska przewodniczącego rady – Jana Mury. Podpisało go 10 radnych (z PiS, BSR i Samorządowego Ruchu Demokratycznego). Radni Samorządowego Ruchu Demokratycznego odnieśli się do całej sytuacji w specjalnym oświadczeniu. Czytamy w nim:

„Skrojony na potrzeby prezydenta?
Ostatnia sesja Rady Miasta, która miała miejsce w dn. 17.11.2016r., za sprawą rządzącej koalicji, w tym przewodniczącego rady miasta p. J. Mury, miała bardzo burzliwy przebieg. Już przy ustalaniu porządku obrad zostaliśmy zaskoczeni uzupełnieniem o uchwałę w sprawie wydania negatywnej opinii Rady do projektu budowy nowej kopalni „Paruszowiec”, chociaż w godzinach rannych został złożony wniosek grupy radnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji w tym temacie. Mieszkańcy dzielnic objętych działaniem przyszłej kopalni w rozmowach z nami wyrażali chęć wzięcia udziału w takiej sesji. Chcieli podzielić się swoimi obawami. Tym bardziej, że w ich uszach brzmiały jeszcze wypowiedzi medialne, pochodzące z UM Rybnika, np. z dnia 18. 07. 2016 r. zamieszczone pod tytułem: „Szykuje się duża inwestycja! W jednym miejscu ma powstać kopalnia i elektrownia”. Zaprezentowane tam stanowisko władz miasta wobec planowanej inwestycji nie pozostawiało wątpliwości, że było pozytywne.

W trakcie dyskusji, gdy padło pytanie o termin zwołania nadzwyczajnej sesji, przysłowiowej oliwy do ognia dolał przewodniczący J. Mura, który stwierdził, że „musi to skonsultować z panem Prezydentem”. Zapomniał jednak, że w myśl ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie ze Statutem Miasta Rybnika to nie kto inny jak przewodniczący ma wyłączną kompetencję zwoływania sesji rady miasta. W tym miejscu zasadne jest pytanie: Na ile pan Przewodniczący jest osobą samodzielną na tym stanowisku, a na ile wykonuje jedynie polecenia prezydenta miasta.

Nasza dyskusja została brutalnie przerwana przez jednego z radnych koalicji rządzącej i nie udało się nam dowiedzieć na ile przygotowana przez prezydenta, w tak ekspresowym czasie, uchwała była szczera, a na ile próbą ucieczki przed sesją nadzwyczajną. To nie pierwszy raz, kiedy wnioskiem formalnym o zakończenie niewygodnej dla władz miasta dyskusji knebluje się usta opozycji.

W głosowaniu radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę, chociaż z powodu bałaganu, który był wynikiem opieszałości przewodniczącego w prowadzeniu sesji, nie wszyscy radni mieli okazję ją poprzeć. W związku z rażącym naruszeniem Statutu Miasta Rybnika przez przewodniczącego Rady Miasta radni opozycyjni złożyli wniosek o odwołanie z tej funkcji pana Jana Murę.

Radni Samorządowego Ruchu Demokratycznego
Anna Gruszka i Henryk Cebula.”

Ludzie

Anna Gruszka

Radna Miasta Rybnik.

Henryk Cebula

Radny Miasta Rybnik.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].