Sobota, 4 lipca 2020

imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana

RSS

Zgłoś komentarz do moderacji

Następujący komentarz zostanie przekazany do moderacji:
Nasz syn może nie zostać dopuszczony do matury nie omieszkam powziąć kroków prawnych wynikających z jego łamania przez konkretnych nauczycieli (czytaj: strajkujących członków Rady Pedagogicznej w szkole mojego syna). Podejmując pracę pedagogiczną, nauczyciel musi mieć świadomość swoich moralnych powinności wobec uczniów,rodziców i społeczeństwa! Odpowiedzialność prawna polega na obowiązku ponoszenia przez podmiot negatywnych konsekwencji – sankcji przewidzianych przez prawo za zachowania stanowiące naruszenie obowiązków zawartych w normach prawnych. A jakie to obowiązki?... art. 4 ustawy o systemie oświaty Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. art. 6 ustawy Karta Nauczyciela Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Jak to się ma do rzeczywistości widzimy w tym politycznym strajku. GRATULACJE!

Napisany przez andpio1956, 18.04.2019 21:27

W powodzie zgłoszenia wpisz jak najwięcej informacji. Możesz pozostawić do siebie numer kontaktowy.
Wysyłając zgłoszenie, zgadzasz się z postanowieniam regulaminu dotyczącymi zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych.
Twoje zgłoszenie zostaje wysłane z adresu IP: 3.236.97.49 / ec2-3-236-97-49.compute-1.amazonaws.com
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)