środa, 23 września 2020

imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

RSS

Wracają gwarancje pracy i stypendia w kopalniach!

09.03.2018 13:38 | 0 komentarzy | AgaKa

9 marca 2018 roku zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Polską Grupą Górniczą SA w Katowicach, dotyczące współpracy w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych i innych niezbędnych dla funkcjonowania górnictwa.

Wracają gwarancje pracy i stypendia w kopalniach!
powiatwodzisławski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zgodnie z porozumieniem, które w imieniu powiatu podpisali starosta Ireneusz Serwotka i wicestarosta Danuta Maćkowska, Polska Grupa Górnicza SA co roku poda Starostwu Powiatowemu w Wodzisławiu Śl. liczbę uczniów, którym w danym roku szkolnym zostanie udzielona gwarancja zatrudnienia. PGG będzie też każdorazowo wskazywać preferowany poziom kształcenia (szkoła branżowa lub technikum) i specjalności. Firma zapewni absolwentom szkół objętych gwarancją pracę w kopalniach wchodzących w skład spółki. Zatrudnienie nastąpi na zasadach obowiązujących w Polskiej Grupie Górniczej SA w roku ukończenia szkoły i uzyskania minimum jednej kwalifikacji w zawodzie, po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią.

Na nowy rok szkolny (2018/19) gwarancjami pracy PGG zamierza objąć w sumie 203 uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie, kształcących się na kierunkach o specjalnościach górniczych: po 32 techników-elektryków, techników-mechatroników i techników-mechaników oraz mechaników-monterów maszyn i urządzeń oraz po 15 techników-górników, techników-automatyków, ślusarzy, elektryków oraz operatorów obrabiarek skrawających. To ponad czterokrotnie więcej niż w roku szkolnym 2017/2018, gdy gwarancjami objętych jest łącznie 48 uczniów z Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. – Mam nadzieję, że to początek dobrej współpracy z PGG. Liczymy też na kolejne udane projekty we współpracy z firmą – powiedział starosta Ireneusz Serwotka.

Podczas podpisania umowy wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA Jerzy Janczewski poinformował o uruchomieniu w roku szkolnym 2018/2019 programu stypendialnego skierowanego do uczniów kształcących się w branżach niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego górnictwa. Firma będzie wypłacać uczniom stypendia i nagrody roczne. Wysokość tych świadczeń ustalona została na następujących zasadach:

  • każdy uczeń, który podejmie naukę w szkole branżowej i technikum będzie otrzymywał stypendium w wysokości 200,00 zł miesięcznie,
  • uczniowie wyróżniający się w nauce, po spełnieniu odpowiednich warunków (tj. średnia ocen na świadectwie kończącym rok szkolny – minimum 4, zachowanie – minimum dobre, 100% obecność na zajęciach – wliczając w to obecności usprawiedliwione) otrzymają nagrodę roczną w wysokości 1.000,00 zł.

Szczegółowe warunki będą określać umowy pomiędzy firmą oraz stypendystami.