Wtorek, 22 stycznia 2019

imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego

RSS

Kącik ZUS

21.11.2017 00:00 sub

Odpowiada Aldona Węgrzynowicz rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Jestem górnikiem. Chciałbym się dowiedzieć, czy przed przejściem na emeryturę będę musiał także odpracowywać 2 dni (urlopu) opieki na dziecko zdrowe do lat 14? Zastanawiam się nad tym problemem, gdyż wiem, że do przepracowania 25 lat pod ziemią trzeba m.in. odrobić dni, jakie przebywało się na zwolnieniu chorobowym.

Dni wolne przysługujące na podstawie Kodeksu pracy tj. 2 dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, zalicza się do dni przepracowanych pod ziemią.

Nie podlegam obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Czy zatem sam mogę opłacać składki za te ubezpieczenia?

Jeśli nie podlega Pan obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może Pan dobrowolnie opłacać składki na te ubezpieczenia. Dobrowolnymi ubezpieczeniami jest się objętym od dnia, który wskazany zostanie we wniosku o objęcie nimi. Dzień ten nie może być jednak wcześniejszy od dnia, w którym złożony zostanie do ZUS ten wniosek.

Ubezpieczenia dobrowolne ustają od: dnia, który wskazany zostanie we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony,dnia, w którym ustanie tytuł do podlegania tym ubezpieczeniom, np. kiedy zawarta zostanie umowa o pracę i na tej podstawie będzie się podlegało obowiązkowym ubezpieczeniom, pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który zapłacone zostaną składki po terminie lub niepełne (można wtedy złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie tych składek po terminie – zgadzamy się w uzasadnionych przypadkach).

Jeżeli okres dobrowolnych ubezpieczeń przekroczy 10 lat, przestanie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia.

  • Numer: 47 (888)
  • Data wydania: 21.11.17
Czytaj e-gazetę