Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

CZAS NA ZAWODOWCÓW: Chemia w praktyce

31.12.2019 00:00 red

Uczniowie CKZiU nr 1 w Raciborzu kształcący się w zawodzie technik analityk wraz z opiekunem wzięli udział w wizycie studyjnej w firmie Chemika w Rybniku.

Przyszli technicy analitycy poznali specyfikę pracy w zakładzie produkującym farby, a w szczególności w specjalistycznym laboratorium badań fizykochemicznych. Wizyta miała na celu poznanie procesu technologicznego syntezy żywic stosowanych do produkcji farb oraz sposób kontroli jakości farb.

Młodzi chemicy samodzielnie przeprowadzili badanie lepkości farby i tzw. poziom krycia przez różne rodzaje farb. Zbadali, czy farby są odporne na uderzanie i jaką mają elastyczność. Poznali sposób przygotowywania pigmentów do farb – ich rozdrabnianie w młynkach kulowych. Zapoznali się również z zasadą działania chromafografu gazowego, za pomocą którego analizuje się stopień czystości używanych w zakładzie rozpuszczalników. Przeprowadzili analizę widma chromatograficznego na zawartość lotnych rozpuszczalników.

Wizyta odbyła się w ramach realizacji projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

(CKZiU nr 1), (ż)

  • Numer: 53 (1443)
  • Data wydania: 31.12.19
Czytaj e-gazetę