Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Dobrze się bawią niezależnie od wieku

26.11.2013 00:00 red

W atmosferze wspomnień i dobrej zabawy z lat PRL przebiegał tegoroczny Dzień Seniora w Krzanowicach. Pogodne nastroje i miła atmosfera od początku towarzyszyły spotkaniu, które przyciągnęło do krzanowickiego domu kultury rzeszę członków miejscowego koła emerytów i rencistów, a także zaprzyjaźnionych seniorów z Czech.

– Dzień seniora, to dzień ludzi dojrzałych, którzy są często samotni. Z myślą właśnie o nich nasze koło stara się prężnie działać, po to, by wyciągnąć ich z domów i aby jesień życia osób starszych mogła upływać pogodnie – przyznała przewodnicząca Katarzyna Łozińska, składając seniorom życzenia zdrowia w nadziei, że również w kolejnych latach będą spotykać się w komplecie.

Na uroczystości nie zabrakło również osób ważnych, które wspierają działalność koła, a bez których – jak przyznała przewodnicząca – koło miałoby problemy z zorganizowaniem okolicznościowych spotkań, wycieczek oraz imprez kulturalno-oświatowych. Dzień Seniora w Krzanowicach swą obecnością uświetnili m.in. poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek, burmistrz Manfred Abrahamczyk, radna powiatu i przewodniczącą DFK w Krzanowicach Brygida Abrahamczyk, dyrektor Domu Kultury w Krzanowicach Marian Wasiczek, a także przewodnicząca Zarządu Rejonu PZERiI w Raciborzu Krystyna Loch.

– Nie mogę wyjść z podziwu, że w takiej małej gminie istnieje tak prężna organizacja. To przede wszystkim zasługa dobrych przywódców, czyli fachowego zarządu koła. Mając przyjemność współpracować z tymi ludźmi i panią przewodniczącą, muszę przyznać, że naprawdę wybraliście właściwe osoby, które sprawiąją, że koło tak dobrze się rozwija – powiedział burmistrz Manfred Abrahamczyk, chwaląc owocną współpracę.

W uznaniu zasług dla związku, przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI w Raciborzu Krystyna Loch uhonorowała Złotymi Odznakami Honorowymi przewodniczącą koła Krystynę Łozińską oraz burmistrza Krzanowic Manfreda Abrahamczyka.

Dzień Seniora był także okazją do podziękowania zarządowi za pracę w kole. Przewodnicząca wyróżniła w szczególności Dorotę Turek, która prowadzi kronikę, Barbarę Pietrzak, która dostarcza kartki urodzinowe i paczki solenizantom, Barbarę Kowal wykonującą te kartki urodzinowe oraz Józefa Kocema za dbałość o budżet koła.

Ponadto za pomoc i wsparcie dla koła Krystyna Łozińska podziękowała burmistrzowi, dyrektorowi Domu Kultury w Krzanowicach Marianowi Wasiczkowi, przewodniczącymi DFK Brygidzie Abrahamczyk z Krzanowic i Annie Kudeli z Borucina, a także za opiekę administracyjną przewodniczącej Krystynie Loch i całemu biuru w Raciborzu.

Spotkanie było okazją do przypomnienia imprez, w których chętnie uczestniczyli krzanowiccy seniorzy. W tym roku z myślą o emerytach i rencistach koła zorganizowano m.in. wycieczkę do Opola, rajd rowerowy oraz wiele spotkań, poczynając od balu karnawałowego pt. „Bal gałganiarzy”, poprzez kilka biesiad: letnią na rozpoczęcie lata, plenerową na pożegnanie lata w Pietraszynie, październikową pt. „Święto ziemniaka”, piwną „Oktoberfest”, po Dzień Seniora. W grudniu odbędzie się jeszcze spotkanie wigilijne połączone z jasełkami.

Ponadto członkowie biorą udział w wycieczkach i wczasach organizowanych przez zarząd rejonowy w Raciborzu. W ramach współpracy z seniorami z Czech uczestniczą też w imprezie pn. smażenie jajec oraz organizowanych przez czeskich emerytów wycieczkach.

– Jesteśmy kołem, które pamięta o osobach chorych i najstarszych członkach koła, którzy skończyli już 80 lat. Każdego roku otrzymują oni paczki, a solenizanci kartki urodzinowe, natomiast osoby, które obchodzą okrągłą rocznicę swych urodzin dodatkowo kwiaty. Jubilaci odwdzięczają się nam przynosząc do biura kawę, dzięki czemu zawsze na każdej imprezie mamy kawę sponsorowaną przez solenizantów naszego koła – przypomniała przewodnicząca Krystyna Łozińska.

Krzanowicki Dzień Seniora uświetnił piękny pokaz mody seniorek przygotowany przez krzanowicki salon Loret – Teresy Lorek.

Spotkanie połączone było z zabawą, a oprawę muzyczną przygotował duet tworzony przez Ludwikę i Czesława Górskich.

(ewa)

  • Numer: 48 (1124)
  • Data wydania: 26.11.13