Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Stres i zły styl życia może nas zabić

26.11.2013 00:00 red

O tym, że pozytywne emocje chronią przed zachorowaniem, a w chorobie przyspieszają zdrowienie, natomiast niekontrolowany stres działa destruktywnie na zdrowie – zapewniała podczas swego wykładu nt. „Emocjonalnego czynnika sprzyjającego chorobom nowotworowym” prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Spotkanie było już kolejnym zorganizowanym przez raciborskie Koło Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, a zainicjowane przez jego prezes Marię Wiechę.

Wykład wyjaśniający, jak zapanować nad takimi emocjami i jak nauczyć się kontrolować je w środowisku pełnym złych emocji, wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy, którzy po brzegi wypełniali salę wykładową Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W gronie uczestników byli m.in. słuchacze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Grupy Wsparcia „Nadzieja” oraz osoby dotknięte chorobami nowotworowymi.

Prof. Jadwiga Jośko-Ochojska tłumaczyła, że radzenie sobie z emocjami, to niezwykle trudne zadanie. Negatywne uczucia, które człowiek sam w sobie wytwarza, jak i te które docierają do niego z zewnątrz, mają bardzo szkodliwy wpływ. Prowadzą do poważnych zmian w mózgu i objawiają się jak ból fizyczny. Badania neuroobrazowania wykazują, że w czasie silnego stresu dochodzi do zmian przede wszystkim w korze czołowej i hipokampie, czyli w tzw. starym mózgu. Stres sprawia, że nie powstają nowe neurony w mózgu, a te które już powstały – zanikają. W efekcie ulegając negatywnym emocjom, człowiek poddaje się stresowi, który niszczy go fizycznie. Powstają lęki, które mogą przerodzić się w ataki paniki i w końcu w depresję. Mózg przestaje być aktywny. Pani profesor podkreśliła też, że do zachorowania na raka bardziej predysponowane są osoby, które wypierają emocje pozytywne i owładnięte są poczuciem bezradności.

Wykład dla osób dorosłych poprzedziło spotkanie z uczniami szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, które dzięki gościnności dyrekcji odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu. Wzięło w nim udział ok. 270 młodych ludzi. W swojej prezentacji pt. „Wpływ trybu i stylu życia na zapadalność na choroby nowotworowe” prof. Jadwiga Jośko-Ochojska w sposób bardzo przystępny i barwny omówiła związek między złymi nawykami żywieniowymi, niewłaściwym trybem życia, narkomanią, nikotynizmem, alkoholizmem, a zachorowalnością na choroby nowotworowe. Na zakończenie prelekcji każdy uczestnik otrzymał egzemplarz „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. W organizację spotkania z młodzieżą włączyła się nauczycielka biologii II LO Elżbieta Kilijan.

Oba wykłady współfinansowane były ze środków gminy Racibórz w ramach realizacji projektu pn. Profilaktyka chorób nowotworowych „Zdążyć przez rakiem”.

(ewa)

  • Numer: 48 (1124)
  • Data wydania: 26.11.13