Czwartek, 13 grudnia 2018

imieniny: Łucji, Otylii, Włodzisławy

RSS

Parafia pw. Narodzenia NMP w Krowiarkach

13.03.2012 00:00 red

Pierwsze wzmianki o Krowiarkach pochodzą z 1223 r. i dotyczą dziesięciny, którą płacili ówcześni mieszkańcy na rzecz klasztoru norbertanek w Rybniku. W tym samym roku powstał pierwszy kościół w Krowiarkach. Kościół został przebudowany w 1447 r. Z dokumentów świętopietrza z tego samego roku wynika, że już wtedy kościół w Krowiarkach był wyliczony jako kościół parafialny. 

W XVI wieku kościół przejęli protestanci, przeciw czemu, bez efektów, protestował opat Paweł z Czarnowąsów. Około sto lat po tym świątynia znów służyła katolikom. Z początkiem XVII wieku parafia została przyłączona do Makowa. W 1677 roku Krowiarki ponownie stały się samodzielną parafią. W 1709 r. Franciszek Paczyński wybudował nowy kościół. W 1812 r. miejsce kultu zostało gruntownie przebudowane, kościół zyskał m.in. murowane fundamenty. Kroniki wspominają również o tym, że w 1830 r. stara plebania zapadła się i została odbudowana w nowym miejscu.

Obecny, neoromański kościół pod wezwaniem Narodzenia NMP wybudowano w latach 1909 – 1910 na miejscu poprzedniego. Świątynia została poświęcona przez ks. dziekana Pflegera z Ostroga. 

Proboszcz

Od 17 kwietnia 1996 r. proboszczem parafii jest ks. Piotr Popanda. Urodzony 13 lipca 1955 r. w Ciasnej, wyświęcony został 11 maja 1980 r. w Opolu. 

Proboszcz podkreśla wielkie zaangażowanie w życie i prace na parafii mieszkańców Krowiarek.  – Tylko dzięki ich pracy i składanym ofiarom było możliwe przygotowanie kościoła do obchodów 100-lecia. Robili to społecznie i ku chwale bożej – mówi ks. Popanda. Ostatnimi ważnymi inwestycjami było postawienie pomników dwóm poprzednim proboszczom parafii: księdzu Johannesowi Kandlerowi – budowniczemu kościoła i księdzu  Stanisławowi Dylongowi.

Życie na parafii

Obecnie parafia liczy 806 wiernych. Obejmuje zasięgiem Krowiarki i Amandów. Jest ośmiu członków rady duszpasterskiej, czterech szafarzy, 29 ministrantów (niektórzy już studiują). Za oprawę muzyczną mszy św. odpowiada dwóch organistów: Katarzyna Gregor i Werner Weiser, który w przyszłym roku obchodzi jubileusz 60-lecia służby organistowskiej.  W tym miejscu trzeba koniecznie wspomnieć Jana Fieglera – wieloletniego kościelnego, który dba o wystrój kościoła, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na parafii działają Róże Różańcowe, od lat 80-tych Koło Misyjne, Caritas Parafialny (organizuje m.in. opłatek wigilijny i paczki bożonarodzeniowe dla chorych). Od 1996 r. na nowo rozpoczęła działalność grupa Dzieci Maryi.

Papież był w Krowiarkach

W 1983 r. Krowiarki odwiedził ówczesny kardynał Joseph Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI. Kardynał przewodniczył wcześniej Eucharystii i wygłosił kazanie na dorocznej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców na Górze Świętej Anny. Zaciekawiony życiem religijnym na polskiej prowincji, na zaproszenie ówczesnego  biskupa Alfonsa Nossola odwiedził Krowiarki z okazji obchodów srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. Leonarda Gaidy.

Poprzedni proboszczowie 

 • ks. Johannes Kandler (1907 – 1934)
 • ks. Georg Gutsfeld (1934 – 1948)
 • ks. Stanisław Dylong (1948 –  1967)
 • ks. Leonard Gaida (1967 – 1996)

Msze święte, odpust i kiermasz

 • Msze święte w niedziele odbywają się w godz.: 7.30, 10.00 i o 14.30 nieszpory.
 • Odpust parafialny jest organizowany w niedzielę najbliższą dacie 8 września. 
 • Tak zwany „mały odpust” odbywa się 15 sierpnia.
 • Kiermasz w Krowiarkach ma miejsce w niedzielę po dacie 11 listopada.

100 lat kościoła

W 2010 r. parafia obchodziła setny jubileusz kościoła. Do tego czasu, przez kilkanaście lat trwały przygotowania i remonty świątyni i jej otoczenia. Parafianie wydali również książkę, w której opisują 100-letnią historię świątyni.

Kalendarium ważniejszych wydarzeń na parafii w latach 1910 – 2010:

 • 1909 kwiecień – powstaje pierwszy projekt nowego kościoła, autorstwa Jana Affy z Gamowa.
 • 1909 lipiec – wmurowany zostaje kamień węgielny pod nową budowlę
 • 1909 październik – wciągnięty zostaje krzyż na wieżę  kościoła
 • 1910 – poświęcenie dzwonów kościelnych, wykonanych z brązu
 • 1914 – 1918 – pierwsza wojna światowa. Do wojska powołani są mężczyźni w wieku od 17 do 45 roku życia. Dzwony zostają zarekwirowane na cele militarne.
 • 1913 – 1914 – hrabia Edgar buduje mały kościołek przy pałacu w Krowiarkach
 • 1924 – poświęcenie nowych, stalowych dzwonów
 • 1926 – 1927 – pierwsze malowanie kościoła
 • 1929 – w plebanii i kościele została zamontowana instalacja elektryczna
 • 1938 – kościół wyposażony zostaje w ogrzewanie
 • 1941 – wiatr strąca kościelną wieżę, w dachu powstaje dziura. Mężczyźni są na wojnie i nie ma kto naprawić szkody.
 • 1945 marzec – przez wioskę przechodzi front. Kościół ulega znacznym zniszczeniom. Organy kościelne ograbione są z piszczałek, skradziona zostaje również kościelna bielizna, zniszczenia ulega krzyż misyjny.
 • 1947 – odbudowana jest kościelna wieża. Ze śmigła radzieckiego samolotu, miejscowi kowale odlewają krzyż (2,8 m wysokości i 1,6 m szerokości), który następnie wnoszą na kościelną wieżę
 • 1952 – wymieniane są stare okna kościoła na witraże
 • 1965 – pierwsza peregrynacja nawiedzenia obrazu matki Boskiej Częstochowskiej
 • 1967 – ks. Dylong, ówczesny proboszcz wznosi grotę lurdzką przy kościele
 • 1970 – remont zewnętrznej elewacji kościoła
 • 1981 –  malowanie wnętrza kościoła połączone z innymi pracami
 • 1998 – budowa kaplicy pogrzebowej w miejscu budynku gospodarczego
 • 1999 – 2000 – remont wieży kościelnej
 • 2001 – remont zewnętrznej elewacji kościoła
 • 2003 – remont dachu kościoła
 • 2004 – firma kamieniarska wykonuje nowe schody z granitu w prezbiterium
 • 2004 – wokół kościoła powstaje nowy chodnik z kostki brukowej
 • 2005 – wymiana instalacji elektrycznej w kościele
 • 2007 – nowe schody granitowe przy wszystkich pięciu wejściach do kościoła
 • 2008 – malowanie kościoła
 • 2009 – remont elewacji zewnętrznej kościoła
 • 2011 – powstają nowe schody granitowe prowadzące od ulicy na plac kościelny

(woj)

 • Numer: 11 (1035)
 • Data wydania: 13.03.12