Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Wieści gminne

28.11.2006 00:00

Powiat raciborski

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do budżetu powiatu raciborskiego na 2007 r. 11,97 tys. zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

Kuźnia Raciborska

 • Odchodzący burmistrz, Ernest Emrich, przedstawił radnym projekt budżetu na 2007 r. Będzie on teraz dyskutowany na komisjach zostanieprzyjęty na sesji budżetowej. Dochody gminy mają wynieść 19,76 mln zł. Z opłat i podatków wpłynie 7,87 mln zł. Na poszczególne działy burmistrz proponuje wydać: rolnictwo i łowiectwo – 52,5 tys. zł; zaopatrzenie w wodę – 822 tys. zł; drogownictwo – 1,88 mln zł; gospodarka mieszkaniowa – 367 tys. zł; działalność usługowa – 174 tys. zł; utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2,5 mln zł; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 354,7 tys. zł; rezerwa budżetowa – 187 tys. zł; oświata – 9,98 mln zł; ochrona zdrowia – 255 tys. zł; pomoc społeczna – 4 mln zł; edukacyjna opieka wychowawcza – 661,6 tys. zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 757 tys. zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,18 mln zł; kultura fizyczna i sport – 37,5 tys. zł. Łącznie wydatki zamkną się kwotą 23,3 mln zł. Różnica między dochodami a wydatkami zostanie pokryta nadwyżką budżetową za 2006 r. oraz kredytami. Największe inwestycje finansowane z budżetu 2007 to: budowa hali sportowej w Rudach (1,4 mln zł), modernizacja centrum wsi Turze (594 tys. zł), modernizacja centrum Rud (594 tys. zł) oraz budowa ośrodka kulturalno-sportowego w Turzu (280 tys. zł).

Krzyżanowice

 • 27 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy nowej kadencji. Wybrano skład prezydium Rady oraz szefów komisji stałych.
  29 listopada o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Tworkowie odbędzie się wieczór autorski z Marią Kostrzewą z Tworkowa, która zaprezentuje swoje wiersze. Tytuł spotkania: „Moje miejsce na ziemi”. Imprezie będzie towarzyszyć wystawa rękodzieła autorstwa pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zabełkowie.
 • 10 grudnia Centrum Kultury w Tworkowie tradycyjnie zaprasza na festiwal bożonarodzeniowego jadła. Organizowany jest przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wspólnie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Powiatowy Zespół Doradztwa w Raciborzu. W programie konkurs potraw regionalnych „Nasze kulinarne dziedzictwo”, rozwiązanie konkursu gminnego dla dzieci i młodzieży na szopkę bożonarodzeniową i koncert kolęd oraz pastorałek. Zaplanowano również kiermasz stroików. Początek o godz. 15.00.
 • 1 grudnia o godz. 17.00 w sali OSP w Krzyżanowicach nastąpi otwarcie wystawy pt. „Gmina Krzyżanowice w malarstwie i fotografii”. Czynna będzie także 2 grudnia od 16.30 do 19.00 oraz 3 grudnia od godz. 9.45 do 12.30 oraz od 15.00 do 17.00.

Pietrowice Wielkie

 • 23 listopada w ośrodku zdrowia w Pietrowicach Wielkich odbyły się ćwiczenia „Promień 2006”. Sprawdzono system reagowania kryzysowego po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego (uruchomienie akcji jodowej).

Krzanowice

 • Największym poparciem w wyborach do Rady Miejskiej cieszyli się tu kandydaci z okręgu I. Najlepszy wynik uzyskała Kornelia Pawliczek-Błońska – 270 głosów. Andrzej Cybulski miał ich 217, a Rudolf Lamla 209. Najmniej głosów – 92 miał Herbert Czogała.

Nędza

 • Były wójt Franciszek Marcol po przegranych wyborach wraca do zawodu nauczyciela. Od stycznia ma rozpocząć pracę w Zespole Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej.
 • 23 listopada odbyła się pierwsza w tej kadencji sesja Rady Gminy, podczas której wybrano przewodniczącego Rady i jego zastępcę. Funkcje te ponownie objęli Waldemar Wiesner – przewodniczący oraz Gerard Pannek – wiceprzewodniczący.

Rudnik

 • Największym poparciem w wyborach do Rady Gminy cieszył się Stefan Absalon, który uzyskał aż 155 głosów. Hubert Skornia miał ich 133, zaś Ryszard Hahn 110. Setkę przekroczył jeszcze Stefan Affa (108). Najmniejszym poparciem, pozwalającym jednak wejść do Rady Gminy, cieszyli się Helga Sekuła (37 głosów) i Mirosław Golijasz (36).
 • Wójt gminy ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w 2007 r. z dziedziny kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. Na cele te w budżecie zarezerwowano 85 tys. zł.
 • Były wójt Dominik Konieczny nie ma kłopotu ze znalezieniem zatrudnienia po przegranych wyborach. Wróci do pracy w Rafako, które aktualnie poszukuje takich jak on specjalistów.

Kornowac

 • 29 listopada w Urzędzie Gminy w Kornowacu 12 par będzie świętowało jubileusz złotych godów, czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego.
  15 grudnia w domu kultury w Kobyli odbędzie się uroczystość wigilijna dla seniorów organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kornowacu.
  #nowastrona#

Marklowice

 • Gminne Centrum Informacji w Marklowicach organizuje bezpłatne, półtoragodzinne szkolenie nt.: „Własna działalność gospodarcza - jak dostosować lokal do potrzeb działalności, normatywy i wytyczne architektoniczne”. Szkolenie odbędzie się w środę 29 listopada o godz. 16.30 w budynku GCI przy ul. Wyzwolenia 154. Wykład poprowadzi architekt Michał Włodarczyk z grupy Euro Artis. Przedstawiona zostanie problematyka dostosowania pomieszczeń pod dany rodzaj działalności, dokumenty i uzgodnienia z jakimi przyjdzie się spotkać osobom rozpoczynającym własny biznes. Mowa będzie o sposobie prowadzenia działalności we własnym domu lub dostosowania innego lokalu wcześniej do tego nie przeznaczonego. W przypadku zainteresowania przewidziane są bezpłatne warsztaty konsultacyjne, na których będzie można omówić własne projekty. Bliższe informacje są dostępne pod nr tel. 032 45 31 550. Można również pytać za pośrednictwem poczty elektroniczne: gci@marklowice.pl, a także bezpośrednio u pracowników Gminnego Centrum Informacji w Marklowicach.

Mszana

 • W związku z licznymi prośbami mieszkańców utworzono nowy przystanek linii E-3 na trasie Wodzisław Śląski – Jastrzębie Zdrój. Decyzja zapadła 8 listopada. Znajduje się on na głównym skrzyżowaniu. Rozkład jazdy, który obowiązuje od 25 listopada jest także dostępny na stronie www.mszana.ug.gov.pl.

Powiat wodzisławski

 • Na początku przyszłego roku odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Członkami samorządu rolniczego mogą być osoby, które opłacają podatek rolny i podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej, a także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Wybory zaplanowano na 4 lutego przyszłego roku. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. (032) 258 04 45.

Godów

 • W Wiejskim Ośrodku Kultury w Godowie w środę 29 listopada o godz. 18.00 odbędzie się pokaz filmu „Kantpol” Eugeniusza Klucznioka. Autor jest członkiem Klubu Filmu Niezależnego, który działa przy Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach. To jego trzeci film.
 • W Wiejskim Ośrodku Kultury w Skrzyszowie w czwartek 30 listopada odbędzie się tradycyjne spotkanie gwarków.
 • Numer: 48 (763)
 • Data wydania: 28.11.06