Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów

18.12.2002 00:00

To temat przewodni Konferencji Kotłowej organizowanej co cztery lata przez Politechnikę Śląską Gliwice oraz RAFAKO S.A. Konferencja odbyła się w Szczyrku w listopadzie tego roku w Hotelu „Orle Gniazdo”. W imprezie uczestniczyło około 100 firm i instytucji, w tym kilka zagranicznych.
 
Otwarcia dokonał prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak referatem na temat perspektyw rozwoju energetyki. Następnie głos zabrał wiceprezes RAFAKO S.A Jerzy Thamm przedstawiając temat „Nowoczesne rozwiązania w technice kotłowej i ochronie środowiska w aspekcie potrzeb krajowej energetyki”. W części plenarnej wystąpił również Wiesław Zabłocki, prezentujący referat na temat kotłów nadkrytycznych.
 
Celem konferencji był przegląd i propagowanie nowoczesnej myśli technicznej i naukowej w dziedzinie urządzeń kotłowych, a także prezentacja nowych technologii, systemów i rozwiązań technicznych. Równocześnie konferencja stanowiła niepowtarzalną okazję do zaprezentowania nowych rozwiązań oraz dyskusji i wymiany doświadczeń na temat produkcji i eksploatacji urządzeń kotłowych i instalacji ochrony środowiska. Właśnie ten drugi aspekt konferencji, czyli bezpośredni kontakt najznakomitszych specjalistów ze świata energetyki zaowocował liczbą ponad 350 gości.
 
Dla Zarządu RAFAKO S.A., reprezentowanego przez prezesa Ryszarda Kapluka i wiceprezesa Jerzego Thamma była to doskonała okazja do spotkań na najwyższym szczeblu. Dla inżynierów zaś niepowtarzalna, a raczej powtarzalna co cztery lata, sposobność do dyskusji na temat techniki ze specjalistami z elektrowni, reprezentantami nauki oraz ze specjalistami z firm pracujących na rzecz energetyki a nawet z przedstawicielami konkurencji. Specjalistyczne referaty ze strony RAFAKO S.A wygłosili wspomniany już Wiesław Zabłocki a ponadto: Roman Wałach, Robert Rostkowski, Jerzy Mazurek i Jerzy Pasternak. Wśród współautorów pozostałych referatów można było znaleźć nazwiska Tadeusza Wali i Damiana Tomasa a także szeregu innych osób, które w różny sposób były bądź są związane z naszą firmą.
 
Poruszana na konferencji tematyka obejmowała w szczególności kotły fluidalne, kotły na parametry nadkrytyczne, wszelkie inne instalacje kotłowe i towarzyszące im urządzenia, instalacje odsiarczania spalin, nowe materiały i technologie stosowane w energetyce, a ponadto bardzo obszernie i szczegółowo omawiano w Szczyrku problemy eksploatacji i modernizacji obiektów kotłowych, szczególnie tych bardzo wyeksploatowanych.
 
Zarówno we wnioskach końcowych wygłaszanych w ostatnim dniu konferencji, jak i w opiniach poszczególnych uczestników przeważała opinia o niepodważalnym znaczeniu tej imprezy, która pozwala nie tylko na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w technice kotłowej, ale przede wszystkim umożliwia wymianę doświadczeń i zweryfikowanie teorii i projektów z wynikami badań i pomiarów eksploatacyjnych. Konferencja Kotłowa uwidoczniła po raz kolejny kluczową rolę, jaką odgrywa nasza firma w krajowej technice kotłowej. Większość referatów odnosiła się bezpośrednio, bądź pośrednio do obiektów dostarczanych przez naszą firmę. Dominujące na tej konferencji referaty wygłaszane przez przedstawicieli nauki wielokrotnie nawiązywały do współpracy z naszą firmą bądź też omawiały problematykę związaną z budową i eksploatacją kotłów naszej produkcji RAFAKO S.A. Efektem konferencji są cztery tomy (1500 stron) wypełnione referatami, będącymi cennym źródłem wiedzy zarówno dla obecnych, jak i przyszłych inżynierów energetyków. Bezcenna była sposobność odnowienia starych, bądź nawiązania nowych kontaktów, tym bardziej, że atmosfera panująca w „Orlim Gnieździe” była, jak zwykle, wspaniała.

Piotr Karaś
Janusz Rydzak

  • Numer: 51/52 (558/559)
  • Data wydania: 18.12.02