środa, 16 czerwca 2021

imieniny: Aliny, Justyny, Benona

RSS

Doniesienie do prokuratury i NIK po audycie w kopalniach

17.05.2016 12:02 | 50 komentarzy | acz

Podejrzane umowy, doradcy, brak przetargów – to tylko niektóre z nieprawidłowości w byłej Kompanii Węglowej, które będzie badać prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Sprawa dotyczy także kopalni Marcel, Rydułtowy oraz Jankowice. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył dziś senator Adam Gawęda.

Doniesienie do prokuratury i NIK po audycie w kopalniach
Senator Adam Gawęda już kilka tygodni temu zapowiadał, że nie wyklucza zawiadomienia prokuratury
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Adam Gawęda był szefem zespołu, który w miesiącach luty - kwiecień 2016 r. przeprowadził audyt w Kompanii Węglowej. Eksperci przez kilka tygodni szczegółowo analizowali sytuację poszczególnych kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej oraz politykę spółki w zakresie produkcji, sprzedaży, inwestycji i zatrudnienia. O wynikach audytu, który trafił do Ministerstwa Energii pisaliśmy szczegółowo na łamach portalu nowiny.pl. Jak się okazuje, ze względu na kaliber stwierdzonych nieprawidłowości sprawa ma dalszy ciąg. – Po głębokiej analizie zgromadzonego materiału, w dniu dzisiejszym wniosłem do prokuratury o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w Kompanii Węglowej S.A. oraz w kopalniach i zakładach spółki (obecnie Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.) w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, które mogą wyczerpywać znamiona czynu zabronionego określonego w art. 296 § 1k.k. –poinformował senator Adam Gawęda.

Jak się dowiedzieliśmy, niepokój budzą między innymi umowy, zawarte przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. w latach 2011-2015, na świadczenie usług doradztwa, w tym procesów wsparcia, których szacunkowa wartość wyniosła 44,7 mln zł. – Istnieje uzasadnione podejrzenie możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na niekorzystnym rozporządzeniu majątkiem Kompanii Węglowej S.A. poprzez zlecanie opracowań, ekspertyz i usług doradczych o znacznej wartości, co w konsekwencji mogło skutkować narażeniem spółki na stratę. Prokuratura powinna także zbadać czy decyzje podejmowane przez kolejne Zarządy lub Członków Zarządów KW SA w okresie 2011-2015 nie nosiły znamion przekroczenia uprawnień oraz czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez organy nadzorcze spółki w powyższym zakresie – wylicza Gawęda.

Czy nieprawidłowości dotyczą także kopalń w naszym regionie? – Oczywiście. W zawiadomieniu znajduje się sprawa między innymi podziału złoża w kopalni Marcel. Sposób w jaki to zrobiono może w perspektywie kolejnych lat przynieść ogromne straty, bo nie zostanie wykorzystany potencjał złoża. W trakcie audytu kopalń zauważono, że spółki zależne Kompanii, realizujące zadania z tzw. wolnej ręki podzlecały roboty innym firmom. Takie praktyki stosowane były przy gospodarowaniu odpadami skałą płonną miedzy innymi w kopalniach Jankowice, Chwałowice, Rydułtowy. Jest również kopalnia Rydułtowy, gdzie nie wykorzystuje się metanu – wylicza Gawęda.

O nieprawidłowościach została poinformowana również NIK. Ta ma sprawdzić czy Rada Nadzorcza Kompanii prawidłowo kontrolowała działania zarządu. – W zawiadomieniu skierowanym do Najwyższej Izby Kontroli wnoszę między innymi o sprawdzenie w zakresie prawidłowości sprawowania przez Radę Nadzorczą Kompanii Węglowej S.A. stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z treścią art. 382 § 1 k.s.h. oraz skontrolowanie obowiązującej „Polityki zabezpieczenia produkcji w zakresie świadczenia usług remontowych i niektórych robót budowlanych oraz świadczenia usług serwisowych maszyn i urządzeń użytkowanych w Kompanii Węglowej S.A.” w szczególności w zakresie organizacji procedur udzielania zamówień oraz nadzoru technicznego nad remontami, demontażu maszyn, urządzeń przez obce podmioty gospodarcze – informuje szef zespołu.

(acz)

O audycie czytaj także tutaj:

http://www.nowiny.pl/biznes/116435-wyniki-audytu-w-kompanii-czyli-glowne-grzechy-wielkiej-spolki-tresc-audytu.html

Ludzie:

Adam Gawęda

Adam Gawęda

poseł na Sejm RP IX kadencji (PiS)