Sobota, 22 stycznia 2022

imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego

RSS

Kolejna rada z podwyżkami dla radnych. Tym razem w Godowie

02.12.2021 12:20 | 4 komentarze | art

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Godowie, która odbyła się 29 listopada, radni niemal jednogłośnie zdecydowali o podwyżce diet radnych oraz wynagrodzenia wójta. Ta druga podwyżka była obligatoryjna. 

Kolejna rada z podwyżkami dla radnych. Tym razem w Godowie
Podwyżka diet została przegłosowana niemal jednogłośnie, przy jednym głosie sprzeciwu.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zmiany dotychczas obowiązujących uchwał dotyczących diet radnych i wynagrodzenia wójta związane były z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wejściem w życie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.

Radni mogli, nie musieli

Zgodnie z nowymi przepisami maksymalna wysokość diet radnych nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej (która wynosi 1789,42 zł), co stanowi kwotę 4294,61 zł. Zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, w gminach do 15 tys. mieszkańców (takiej jak Godów) miesięczna wysokość diety radnego nie może przekroczyć 50% maksymalnej wysokości diety, a więc 2147,30 zł. Zauważmy, że mowa tu o diecie maksymalnej. Nowe przepisy nie nakazują wcale, że musi ona tyle wynosić, nie mówią też nic o diecie minimalnej. Ostateczną wysokość diet ustalają rady. Trzeba jedynie zmieścić się w limicie. 

Do tej pory radni z Godowa otrzymywali diety w wysokości 600 zł. Radni funkcyjni mogli liczyć na wyższe diety. Zastępca przewodniczącego komisji otrzymywał 650 zł, przewodniczący komisji otrzymywali 720 zł (za wyjątkiem komisji rozwoju gospodarczego i budżetu - jej przewodniczący otrzymywał 1020 zł). Przewodniczący rady otrzymywał 1342 zł, a jego zastępca 850 zł. 

Po zmianach przyjętych przed radę gminy 29 listopada diety radnych, z wyrównaniem do 1 sierpnia, wzrosły do następujących poziomów: przewodniczący rady - 90% podstawy tj. kwota 1933 zł, wiceprzewodniczący rady - 65% podstawy tj. kwota 1396 zł, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 60% podstawy tj. kwota 1288 zł, przewodniczący Komisji Rewizyjnej - 55% podstawy tj. kwota 1181 zł, przewodniczący pozostałych komisji 50% podstawy tj. kwota 1074 zł, zastępca Przewodniczącego Komisji - 47% podstawy tj. kwota 1009 zł, radny niepełniący funkcji - 45% podstawy tj. kwota 966 zł. Są to kwoty nieopodatkowane. - Dla jednych będzie to podwyżka duża, dla innych nie. Moja dieta nie była podnoszona praktycznie odkąd zostałem przewodniczącym, tj. 2006 r. Większość naszych radnych pracuje, ich pensje rosną, a diety są wypłacane jako ekwiwalent za utracone dochody z tytułu działalności w radzie - mówi Antoni Tomas, przewodniczący Rady Gminy w Godowie. 

Pensja wójta w górę obligatoryjnie

Na tej samej sesji radni podjęli też uchwałę o podwyżce uposażenia wójta gminy. Znowelizowane przepisy stanowią, że wynagrodzenie wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców wynosi minimalnie 13936 zł a maksymalne 17 420 zł brutto. Do tego dolicza się dodatek za wieloletnią pracę naliczany od wynagrodzenia zasadniczego, który wynosi odpowiednio od 5% do 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stażu pracy.

Nowa pensja wójta Godowa wyniesie 18487 zł brutto (wzrost o 8307 zł) z wyrównaniem od 1 sierpnia tego roku, w tym: wynagrodzenie zasadnicze - 9725 zł (wzrost o 5025 zł), dodatek funkcyjny - 3000 zł (wzrost o 1100 zł), dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3817,5 zł (wzrost o 1177,5 zł),  dodatek za wieloletnią pracę - 1945 zł tj. 20% wynagrodzenia zasadniczego (wzrost o 1005 zł)