Piątek, 16 kwietnia 2021

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

Prawnicy wojewody unieważnili uchwałę radnych w sprawie skweru Jana Pawła II w Kuźni Raciborskiej

25.02.2021 12:30 | 5 komentarzy | mad

Chodzi o sprawę z grudnia, kiedy na sesji w Kuźni Raciborskiej podjęto decyzję w sprawie wyrażenia woli nadania skwerowi imienia Jana Pawła II.

Prawnicy wojewody unieważnili uchwałę radnych w sprawie skweru Jana Pawła II w Kuźni Raciborskiej
Burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Chodzi o skwer, który ma dopiero powstać. Według urzędniczych zamierzeń ma znaleźć się przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego – Powstańców w Kuźni Raciborskiej. Jak tłumaczył na grudniowej sesji burmistrz Paweł Macha, to inicjatywa związana z remontem ulicy Powstańców. – Ten remont zmienił trochę konfigurację również geodezyjną tego miejsca, ponieważ to rozwidlenie uległo powiększeniu. Tam powstała zatoka dla autobusów i został również ruszony krzyż, wcześniej ufundowany i wykonany przez naszych mieszkańców, właścicieli domu przyległego – tłumaczył. Dalej przypominał, że krucyfiks z biegiem lat uległ degradacji. Zapadła więc decyzja o wymienieniu krzyża na nowy, drewniany. Jak wskazywał burmistrz, te zmiany powodują chęć nadania temu miejscu nazwy Jana Pawła II. To pomysł Stowarzyszenia Mieszkańców „Kuźnia Przyszłości” (a konkretnie Ilony Wróbel – członkini Stowarzyszenia oraz wiceprzewodniczącej kuźniańskiej rady miejskiej). W przyszłości w tym miejscu ma również powstać parking. To jednak dopiero plany.

Kuźniańscy radni przystali na ten pomysł, podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia woli nadania skwerowi imienia Jana Pawła II. To jednak okazało się błędnym krokiem, co w rozstrzygnięciu nadzorczym wskazali przedstawiciele wojewody Jarosława Wieczorka.

W dokumencie czytamy, że uchwała w tym kierunku może być podejmowana jedynie w sytuacji, kiedy radni nadają nazwę, a nie wyrażają wolę w sprawie jej nadania. Zaś decydując się na przyjęte rozwiązanie, przekazali burmistrzowi uprawnienia, co w świetle prawa stanowi jego naruszenie. – Wskazać należy, że uchwała ma jedynie charakter zamiarowy i nie ma ona charakteru normatywnego, nie zawiera żadnej wiążącej regulacji, a jedynie wyraża wolę podjęcia działań zmierzających do nadania nazwy „Skwer Jana Pawła”. Tak sformułowany przepis uchwały, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Ponadto, na podstawie przedmiotowej regulacji Rada Miejska jednocześnie przekazała kompetencje decyzyjne w powyższym zakresie organowi wykonawczemu gminy. Skoro bowiem, na mocy uchwały, została przewidziana jedynie wola podjęcia działań zmierzających do nadania nazwy „Skwer Jana Pawła II”, to w rzeczywistości uprawnienie do podjęcia stosownej decyzji w przedmiocie nadania nazwy temu skwerowi, zostało przekazane Burmistrzowi Kuźni Raciborskiej, co w świetle art. 18 ust. I ustawy stanowi istotne naruszenie prawa – argumentuje Krzysztof Nowak, dyrektor Nadzoru Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ludzie:

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.