Wtorek, 26 stycznia 2021

imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny

RSS

Długi Raciborza. RIO ponagla prezydenta

15.07.2020 12:00 | 1 komentarz | ma.w

III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pozytywnie zaopiniował przedłożone przez prezydenta Polowego sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Nie obyło się jednak bez uwag.

Długi Raciborza. RIO ponagla prezydenta
Prezydent Raciborza Dariusz Polowy.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Sprawozdanie dla RIO za 2019 rok wskazuje, że łączna kwota długu Miasta Racibórz na koniec 2019 r. wyniosła 42,3 mln zł. To stanowi 18,33% rocznych dochodów wykonanych. Miasto nie wykazuje przy tym zobowiązań wymagalnych.

Na podstawie kolejnych danych z Raciborza stwierdzono za 2019 rok, że Miasto posiada wysoką kwotę należności wymagalnych – ponad 34 mln zł (w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – 10,4 mln zł oraz z tytułu należności pozostałych – 23,6 mln zł). W większości składają się na to należności wymagalne od gospodarstw domowych (26,6 mln zł) oraz od przedsiębiorstw niefinansowych (7,1 mln zł).

RIO wskazało, iż kwota należności wymagalnych Miasta wzrosła w ciągu roku o ponad 8 mln zł. – W związku z powyższym wskazane jest zwiększenie skuteczności podejmowanych przez Miasto czynności w zakresie ściągania należności – przekazała Izba do służb magistratu.

(oprac. m)

Ludzie:

Dariusz Polowy

Dariusz Polowy

Prezydent Raciborza