Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

Patrol

22.06.2020 12:16 | 0 komentarzy | żet

Podczas weekendu 19-21 czerwca strażacy z powiatu raciborskiego wyjeżdżali do akcji 27 razy, interweniując w miejscowościach Grzegorzowice, Kobyla, Kornowac, Krowiarki, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Łęg, Pietraszyn, Pietrowice Wielkie Racibórz oraz Rzuchów.

Na ratunek załodze pływadła i... wycieńczonemu bocianowi
fot. OSP Nędza
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wzburzony nurt Odry porwał pływadło

Większość weekendowych interwencji strażaków miała związek z obfitymi opadami deszczu. 19 czerwca o godz. 12.13 strażacy wypompowali wodę zbierającą się na hybrydowym dachu obiektu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Raciborzu (hala SMS).

20 czerwca strażacy zabezpieczyli przed zalaniem posesje przy ul. Rybnickiej w Rzuchowie. Worki z piaskiem zastąpiły infrastrukturę kanalizacyjną, której aktualnie brakuje w tym miejscu ze względu na trwający remont drogi wojewódzkiej.

Tego samego dnia strażacy zostali postawieni na nogi w związku z informacją o tratwie (pływadle), która została porawana przez nurt Odry. Płynęły nią cztery osoby. Świadek zauważył, że załoga pływadła ma problem z nawigacją po wzburzonej rzece, w której nurcie dało się zauważyć również konary drzew. Wszystko to stwarzało realne zagrożenie dla zdrowia wodniaków.

Strażacy zwodowali dwie łodzie - jedną w Raciborzu oraz drugą w Ciechowicach. Zanim przechwycono tratwę, załoga pływadła zdołała dobić do brzegu w rejonie ulicy Okrężnej w Łęgu. Nikomu nic się nie stało.

Mała powódź w Krzyżanowicach

21 czerwca strażacy-ochotnicy z Kuźni Raciborskiej zabezpieczyli zalany odcinek ulicy Browarnej w Kuźni Raciborskiej.

Tego dnia strażacy interweniowali jeszcze w rejonie ulicy Kolejowej w Krzyżanowicach, gdzie w urządzeniu przepustowym brakowało specjalnej kraty. Z tego powodu woda rozlewała się na okoliczne tereny. Strażacy utworzyli w tym miejscu wał z worków z piaskiem, dzięki czemu udało się powstrzymać niekontrolowany upust wody.

Wieczorem wał utworzono również w rejonie przeprawy promowej w Grzegorzowicach.

Zalane piwnice i zwały błota na drogach

Ponadto strażacy wypompowywali wodę z zalanych piwnic w Kornowacu (ul. Raciborska - 20.06), Krowiarkach (ul. Ogrodowa - 19.06), Pietraszynie (ul. Dolna - 20.06, 21.06) oraz Raciborzu (ul. Rybnicka - 21.06), a także zmywali błoto naniesione na jezdnię ulic Leśnej oraz Szkolnej w Krowiarkach (19.06, 20.06, 21.06) oraz Chmielnej w Pietraszynie (19.06).

Konieczne było również udrożnienie przepustu w rowie melioracyjnym przy ulicy Raciborskiej w Kornowacu (20.06).

W niedzielę 21 czerwca strażacy dokonali również gruntownego przeglądu zabezpieczeń przeciwpowodziowych w powiecie raciborskim - w szczególności obwałowania Odry oraz polderu. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wycieńczony bocian

21 czerwca strażacy odnotowali również nietypowe zgłoszenie dotyczące wycieńczonego pisklęcia bociana w gnieździe przy ul. Szkolnej w Pietrowicach Wielkich. Obecny na miejscu weterynarz stwierdził, że zwierzę faktycznie jest wyczerpane i wymaga pomocy. Strażacy przełożyli bociana do pojemnika i przekazali pracownikowi urzędu gminy. Ten przewiózł ptaka do lecznicy.

Ponadto strażacy ugasili pożar śmieci w opuszczonym garażu przy ul. Łąkowej w Raciborzu (19.06, godz. 17.33; brak strat), uprzątnęli jezdnię ulicy Opawskiej w Raciborzu z resztek rozbitych pojazdów oraz plamy substancji ropopochodnej po kolizji drogowej (19.06).

Odnotowano również dwa fałszywe alarmy - 19 czerwca w obiekcie przy ul. Bosackiej w Raciborzu uruchomił się alarm pożarowy, natomiast 20 czerwca o godz. 20.40 strażacy odebrali zgłoszenie o zapachu dymu, który miał być wyczuwalny w kratce wentylacyjnej budynku przy ul. Katowickiej w Raciborzu. W obu przypadkach nie stwierdzono zagrożenia.

Oprócz tego strażacy usuwali złamane przez wiatr konary, które tarasowały przejazd drogami w Raciborzu (ul. Zamkowa - 20.06, ul. Folwarczna - 21.06) oraz  Kobyli (20.06).