środa, 21 kwietnia 2021

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Od 4 maja osoby pracujące za granicą zwolnione z obowiązku kwarantanny?

30.04.2020 11:44 | 27 komentarzy | art

Dziś, tj. 30 kwietnia na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt rozporządzania ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozszerza on krąg osób, które NIE BĘDĄ musiały odbywać kwarantanny po przekroczeniu granicy państwa, również o osoby wykonujące pracę za granicą. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji roboczych. 

Od 4 maja osoby pracujące za granicą zwolnione z obowiązku kwarantanny?
W ubiegły piątek przeciwko obowiązkowi poddawania się kwarantannie pracownicy transgraniczni protestowali m.in. w Chałupkach. Fot. Wojciech Żołneczko
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia. Uwagi można przesyłać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl do piątku 1 maja 2020 r. do godz. 12:00.

Dla pracowników, którzy pracowali za granicą, a w związku z wprowadzonym stanem epidemii i przechodzeniem obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy, nie mogli tej pracy w ostatnim czasie kontynuować, szczególnie ważny jest paragraf 3 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, a konkretnie jego ustęp 3, brzmiący: 

"Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 (obowiązek odbycia kwarantanny - przyp. red.), nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym."

Kolejne ustępy precyzują, że:

"4. Osoby, o których mowa w ust. 3, przekraczając granicę państwową dokumentują Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w państwie sąsiadującym.

5. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473). Osoby takie mają obowiązek odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającej 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie za­mieszkującymi lub gospodarującymi."

Całość rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia tutaj