Piątek, 27 listopada 2020

imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody

RSS

Epidemia na Śląsku:

Czy ubytki kadrowe zagrażają raciborskiemu szpitalowi?

15.12.2019 07:00 | 4 komentarze | ma.w

Jesienią tego roku zmniejszyła się kadra lecznicy na Gamowskiej. Zarząd powiatu zapytał dyrektora Ryszarda Rudnika (na zdj.) czy taka sytuacja nie zagraża realizacji zadań szpitala.

Czy ubytki kadrowe zagrażają raciborskiemu szpitalowi?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jesienią tego roku zmniejszyła się kadra lecznicy na Gamowskiej. Zarząd powiatu zapytał dyrektora Ryszarda Rudnika czy taka sytuacja nie zagraża realizacji zadań szpitala.

Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w grupie „lekarze” o 3,62 etatu, w grupie „pielęgniarki” o 11,00 etatów, a w grupie „położne” o 3,99 etatu.
Dyrektor Rudnik wyjaśnił członkom zarządu, że personel szpitala zatrudniony jest zarówno na umowach o pracę, jak i na umowach cywilno-prawnych. - Dane dotyczące etatyzacji trzeba byłoby uzupełnić o dane o liczbie zawartych umów cywilno-prawnych. W grupach zawodowych takich jak lekarze oraz pielęgniarki i położne była i jest duża rotacja zatrudnienia, a sytuacja jest dynamiczna - zauważył Rudnik przed zarządem powiatu. Dodał, że sytuacja kadrowa jest w szpitalu na bieżąco monitorowana.

Na Gamowskiej oprócz 31 lekarzy zatrudnionych na umowach o pracę, ok. 120 lekarzy zatrudnionych jest na kontraktach. Podobnie jest z pielęgniarkami (265,78 etatów), gdzie ok. 33 osoby mają zawarte ze szpitalem umowy zlecenie.

- Na lokalnym rynku pracy brak jest pielęgniarek, stąd Szpital aby w pełni zabezpieczyć obsługę pielęgniarską wyraża zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych, co powoduje zwiększenie kosztów - wyjaśniał staroście i radnym dyrektor Rudnik.


Szef lecznicy wspomniał, że w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu od roku akademickiego 2017/2018 rozpoczęto kształcenie na kierunku pielęgniarstwo. Kształcenie na tym kierunku trwa 3 lata (studia I stopnia), a zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w Szpitalu Rejonowym. - Należy mieć nadzieję, że po zakończeniu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo sytuacja ulegnie znacznej poprawie i braki kadrowe w tej grupie zawodowej zostaną rozwiązane - podsumował R. Rudnik.

(m)

Ludzie:

Ryszard Rudnik

Ryszard Rudnik

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu